PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Documente necesare urbanism Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism

Descarcă de aici modelul de cerere pentru printare !

Precizări privind completarea formularului „Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”

Numele și prenumele solicitantului:

 • persoană fizică sau
 • reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Domiciliul/sediul firmei:

  • Pentru persoana fizică:
   1. se completează cu date privind domiciliul acesteia.
  • Pentru persoana juridică:
   • se completează cu date privind sediul social al firmei.

Alte elemente de identificare:

 • În situația în care amplasamentul imobilului nu este evidențiat în planurile cadastrale sau topografice ale localității/teritoriului administrativ (la scarile 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după caz) aflate în gestiunea oficiului de cadastru și publicitate imobiliară teritorial, pentru identificarea imobilului solicitantul va putea prezenta, după caz, informații privind:
  1. localitatea, numărul cadastral și numărul de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel; sau
  2. elemente de reper, general cunoscute ; sau
  3. numărul de ordine și suprafața de teren înscrise în Registrul agricol ; sau
  4. plan de situație extras din cadrul unor studii și/sau planuri urbanistice elaborate anterior în zona.
 • Planuri cadastrale/topografice, cu evidențierea imobilelor în cauza, astfel:
  1. pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: Plan de încadrare în zonă, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară;
  2. pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan și extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară.
 • La rubrica „Semnătura”:
  1. se va înscrie și în clar numele solicitantului: persoană fizică sau reprezentant al persoanei juridice.