Documente necesare urbanism➠ Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire sau desființare