PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2023 Hotărârea 64 din 2023 privind iniţierea procedurii de concesionare, prin licitaţie publică, a Bălţii Magula II, 1>roprietate publică a Comunei Tomşani, judeţul Prahova