Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren situat în intravilanul satului Loloiasca nr cadastral 214110 în suprafață de 55 000mp proprietate privată a comunei Tomșani în vederea desfășurării de actvități economice