Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului situat în satul Tomșani,T26,P216,nr. cadastral 21538,în suprafață de 34600mp proprietate privată a comunei Tomșani ptr realizare zone mixte