Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind modificarea unor poziții din inventarul domeniului public