PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 18 din 2019 privind aprobarea Documentației de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a Bălții Magula...