Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 22 din 2018 privind aprobarea subînchirierii spațiului care face obiectul Contractului de închiriere nr.4082 din 12.08.2014, având ca obiect chioșcul situat lângă Școala Loloiasca...