Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 41 din 2018 privind vânzarea imobilului-teren cu NC sau CF 21985, proprietate privată a comunei Tomșani, situat în intravilanul satului Magula...