PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 69 din 2019 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomșani a suprafeței de teren de 874 mp, situat în...