Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 7 din 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate...