Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 87 din 2016 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare termică..."