PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 87 din 2016 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare termică..."