PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Alte documente

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna sau contrasemna sau aviza actele administrative
Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ
Informare asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale
Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ
Minutele ședințelor publice locale
Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local
Alte documente de interes public