Documente necesare urbanism

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor
28.02.2014
Documente necesare emiterii autorizației de construire
30.01.2014
Documente necesare emiterii certificatului de urbanism
28.02.2014
Documente necesare pentru autorizația de desființare
01.03.2014
Etapele necesare realizării lucrărilor de construcții
01.03.2014
Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism
01.03.2014
Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism
01.03.2014
Cerere pentru emiterea autorizației de construire sau desființare
01.03.2014
Anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire sau desființare
01.03.2014
Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire sau desființare
01.03.2014
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (F. 13)
01.03.2014
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (F.14)
01.03.2014
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (F. 15)
01.03.2014
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (F. 16)
01.03.2014