PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții în anul 2020

Nr.
Crt
Data Inițiator Titlul actului Repartizat către Data comunicării Observații
82 Primar Proiect de dispoziție 82 din 2022 privind modificarea cuantumului stimulentului educaţional (tichete de grădiniţă) ȋncepând cu luna martie 2022 pt. 7 beneficiari Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
81 Primar Proiect de dispoziție 81 din 2022 privind desemnarea S.C. Lukaly Creative S.R.L. pt. asigurare produse raţionalizate – Satul Loloiasca Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
80 Primar Proiect de dispoziție 80 din 2022 privind desemnarea P.F. Marin Sandu pt. asigurare produse raţionalizate – Satul Sătucu Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
79 Primar Proiect de dispoziție 79 din 2022 privind desemnarea P.F. Marin Sandu pt. asigurare produse raţionalizate – Satul Tomşani Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
78 Primar Proiect de dispoziție 78 din 2022 privind desemnarea S.C. Lumycris Pelgel S.R.L. pentru asigurarea produselor raţionalizate ce urmează a fi distribuite populaţiei ȋn situaţii deosebite stabilite de lege – Satul Magula Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
77 Primar Proiect de dispoziție 77 din 2022 privind aprobarea ajutorului pentru ȋncălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri pt.(caracter personal), perioada noiembrie 2021- martie 2022 Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
76 Primar Proiect de dispoziție 76 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
75 Primar Proiect de dispoziție 75 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
74 Primar Proiect de dispoziție 74 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
73 Primar Proiect de dispoziție 73 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
72 Primar Proiect de dispoziție 72 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
71 Primar Proiect de dispoziție 71 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
70 Primar Proiect de dispoziție 70 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
69 Primar Proiect de dispoziție 69 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
68 Primar Proiect de dispoziție 68 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
67 Primar Proiect de dispoziție 67 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
66 Primar Proiect de dispoziție 66 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
65 Primar Proiect de dispoziție 65 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
64 Primar Proiect de dispoziție 64 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
63 Primar Proiect de dispoziție 63 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
62 Primar Proiect de dispoziție 62 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
61 Primar Proiect de dispoziție 61 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
60 Primar Proiect de dispoziție 60 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
59 Primar Proiect de dispoziție 59 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2022 pt. (caracter personal) Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
58 Primar Proiect de dispoziție 58 din 2022 privind încetarea dreptului la alocaţia pt. susţinerea familiei dlui. (caracter personal) cu luna aprilie 2022 Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
57 Primar Proiect de dispoziție 57 din 2022 privind încetarea dreptului la alocaţia pt. susţinerea familiei dnei.(caracter personal) cu luna aprilie 2022 Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
56 Primar Proiect de dispoziție 56 din 2022 privind stabilirea dreptului la alocaţia pt. susţinerea familiei dlui.(caracter personal) cu luna aprilie 2022 Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
55 Primar Proiect de dispoziție 55 din 2022 privind stabilirea dreptului la ajutor social pt. dna. (caracter personal) cu luna aprilie 2021 Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
54 Primar Proiect de dispoziție 54 din 2022 privind stabilirea dreptului la ajutor social pt. dl. (caracter personal) cu luna aprilie 2022 Secretar 31.03.2022 Proiect PDF!
53 Primar Proiect de dispoziție 53 din 2022 privind numirea doamnei (caracter personal) ȋn calitate de curator special pt. (caracter personal) pt. dezbaterea succesiunii tatălui său decedat, (caracter personal) Secretar 28.03.2022 Proiect PDF!
52 Primar Proiect de dispoziție 52 din 2022 privind încadrarea doamnei (caracter personal) ȋn funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav (caracter personal) cu data de 01.04.2022 Secretar 28.03.2022 Proiect PDF!
51 Primar Proiect de dispoziție 51 din 2022 privind încadrarea doamnei (caracter personal) ȋn funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav (caracter personal) cu data de 01.04.2022 Secretar 28.03.2022 Proiect PDF!
50 Primar Proiect de dispoziție 50 din 2022 privind acordarea gradaţiei 5 corespunzătoare tranşei de vechime ȋn muncă de peste 20 ani doamnei (caracter personal) cu data de 01.02.2022 Secretar 24.03.2022 Proiect PDF!
49 Primar Proiect de dispoziție 49 din 2022 privind recuperarea sumei de 1 386 lei plătită necuvenit cu titlu de indemnizaţie lunară, pt. persoana cu handicap grav (caracter personal) cu luna dec. 2021 Secretar 24.03.2022 Proiect PDF!
48 Primar Proiect de dispoziție 48 din 2022 privind convocarea ȋn şedinţă ordinară a Consiliului Local al com. Tomşani la data de 30.03.2022 Consiliul Local 24.03.2022 Proiect PDF!
47 Primar Proiect de dispoziție 47 din 2022 privind acordarea indemnizaţiei lunare pt. persoana cu handicap grav (caracter personal) cu luna aprilie 2022 Secretar 21.03.2022 Proiect PDF!
46 Primar Proiect de dispoziție 46 din 2022 privind numirea unui curator special pentru minorul (caracter personal) – suplimentare procedură succesorală Secretar 17.03.2022 Proiect PDF!
45 Primar Proiect de dispoziție 45 din 2022 privind acordarea indemnizaţiei lunare pt. persoana cu handicap grav (caracter personal) cu luna aprilie 2022 Secretar 07.03.2022 Proiect PDF!
44 Primar Proiect de dispoziție 44 din 2022 privind acordarea indemnizaţiei lunare pt. persoana cu handicap grav (caracter personal) cu luna martie 2022 Secretar 07.03.2022 Proiect PDF!
43 Primar Proiect de dispoziție 43 din 2022 privind acordarea indemnizaţiei lunare pt. persoana cu handicap grav (caracter personal) cu luna martie 2022 Secretar 07.03.2022 Proiect PDF!
42 Primar Proiect de dispoziție 42 din 2022 privind acordarea indemnizaţiei lunare pt. persoana cu handicap grav (caracter personal) cu luna martie 2022 Secretar 07.03.2022 Proiect PDF!
41 Primar Proiect de dispoziție 41 din 2022 privind constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al com. Tomşani pt. anul 2021 Secretar 07.03.2022 Proiect PDF!
40 Primar Proiect de dispoziție 40 din 2022 privind încetarea dreptului la ajutor social pt. dl.(caracter personal) Secretar 24.02.2022 Proiect PDF!
39 Primar Proiect de dispoziție 39 din 2022 privind aprobarea ajutorului pt. ȋncălzirea locuinţei cu combustibili solizi pt. un număr de 7 solicitanţi Secretar 24.02.2022 Proiect PDF!
38 Primar Proiect de dispoziție 38 din 2022 privind aprobarea suplimentului pt. energie electrică pt. un număr de patru solicitanţi Secretar 24.02.2022 Proiect PDF!
37 Primar Proiect de dispoziție 37 din 2022 privind aprobarea ajutorului pt. ȋncălzirea locuinţei cu gaze naturale şi a suplim. pt. energie (gaze naturale şi en. electrică) pt. dl. (caracter personal) Secretar 23.02.2022 Proiect PDF!
36 Primar Proiect de dispoziție 36 din 2022 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei pt. dna. (caracter personal) Secretar 23.02.2022 Proiect PDF!
35 Primar Proiect de dispoziție 35 din 2022 privind convocarea ȋn şedinţă ordinară a Consiliului Local al com. Tomşani la data de 28.02.2022 Consiliul Local 22.02.2022 Proiect PDF!
34 Primar Proiect de dispoziție 34 din 2022 privind acordarea indemnizaţiei lunare pt. persoana cu handicap grav, (caracter personal) Secretar 21.02.2022 Proiect PDF!
33 Primar Proiect de dispoziție 33 din 2022 privind acordarea dreptului la stimulent educaţional domnului (caracter personal) Secretar 21.02.2022 Proiect PDF!
32 Primar Proiect de dispoziție 32 din 2022 privind menţinerea ȋn plată şi recuperare a bunurilor ȋncasate necuvenit cu titlu de alocaţie pt. menţinerea familiei pt. (caracter personal), din com. Tomşani, pt. ian, februarie 2021 Secretar 17.02.2022 Proiect PDF!
31 Primar Proiect de dispoziție 31 din 2022 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei pt. dna. (caracter personal), cu luna martie 2022 Secretar 15.02.2022 Proiect PDF!
30 Primar Proiect de dispoziție 30 din 2022 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei pt. dna. (caracter personal), cu luna februarie 2022 Secretar 15.02.2022 Proiect PDF!
29 Primar Proiect de dispoziție 29 din 2022 privind convocarea ȋn şedinţă extraordinară a Consiliului Local al com. Tomşani Consiliul Local 08.02.2022 Proiect PDF!
28 Primar Proiect de dispoziție 28 din 2022 privind menţinerea ȋn plată şi recuperarea sumelor ȋncasate necuvenit cu titlu pentru ajutor pentru ȋncălzirea pt. (caracter personal) Secretar 04.02.2022 Proiect PDF!
27 Primar Proiect de dispoziție 27 din 2022 privind acordarea dreptului la stimulent educaţional pt. doamna (caracter personal) cu luna ianuarie 2022 Secretar 03.02.2022 Proiect PDF!
26 Primar Proiect de dispoziție 26 din 2022 privind încetarea dreptului la stimulent educaţional pt. dl. (caracter personal) Secretar 03.03.2022 Proiect PDF!
25 Primar Proiect de dispoziție 25 din 2022 privind desemnarea doamnei (caracter personal) ȋn calitate de executor fiscal pt. ȋncasarea creanţelor datorate către bugetul local al com. Tomşani, jud. Prahova Secretar 28.01.2022 Proiect PDF!
24 Primar Proiect de dispoziție 24 din 2022 privind încetarea ajutorului pt. ȋncălzirea locuinţei cu en. electrică a suplim. pentru en. electrică şi recuperare sume primite necuvenit (dec. 2021) Secretar 26.01.2022 Proiect PDF!
23 Primar Proiect de dispoziție 23 din 2022 privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei dlui. (caracter personal) cu luna februarie 2022 Secretar 25.01.2022 Proiect PDF!
22 Primar Proiect de dispoziție 22 din 2022 privind stabilirea dreptului la alocaţie pt. susţinerea familiei pt. (caracter personal) ȋncepând cu luna februarie 2022 Secretar 25.01.2022 Proiect PDF!
21 Primar Proiect de dispoziție 21 din 2022 privind aprobarea ajutorului pt. energie electrica pt. 10 solicitanti, ian-oct. 2022 Secretar 25.01.2022 Proiect PDF!
20 Primar Proiect de dispoziție 20 din 2022 privind aprobarea ajutorului pt. ȋncălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi petrolieri şi a suplimentului pentru energie (comb. solizi şi petrolieri) pt. 19 beneficiari, ianuarie-martie 2022; supl. energie: ian-oct Secretar 25.01.2022 Proiect PDF!
19 Primar Proiect de dispoziție 19 din 2022 privind încetarea ajutorului pt. ȋncălzirea locuinţei cu gaze şi a suplimentului pentru energie pt.(caracter personal), cu luna ianuarie 2022 Secretar 25.01.2022 Proiect PDF!
18 Primar Proiect de dispoziție 18 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului pt. ȋncălzirea cu gaze naturale şi recuperare sume ȋncasate necuvenit pt. noiembrie-decembrie 2021 pt. (caracter personal) Secretar 25.01.2022 Proiect PDF!
17 Primar Proiect de dispoziție 17 din 2022 privind aprobarea ajutorului pt. ȋncălzirea locuinţei cu gaze naturale şi a ajutorului pt. energie (gaze naturale şi en. electrică) pt. (caracter personal), pt. lunile ianuarie-martie 2022 Secretar 25.01.2022 Proiect PDF!
16 Primar Proiect de dispoziție 16 din 2022 privind aprobarea ajutorului pt. ȋncălzirea locuinţei cu gaze naturale şi a suplimentelor pt. energie (gaze) pt.(caracter personal), pt. lunile ianuarie-martie 2022 Secretar 25.01.2022 Proiect PDF!
15 Primar Proiect de dispoziție 15 din 2022 privind încadrarea doamnei (caracter personal) ȋn funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav cu 01.02.2022 Secretar 25.01.2022 Proiect PDF!
14 Primar Proiect de dispoziție 14 din 2022 privind încadrarea doamnei (caracter personal) ȋn funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav (caracter personal) cu 01.02.2022 Secretar 21.01.2022 Proiect PDF!
13 Primar Proiect de dispoziție 13 din 2022 privind încadrarea doamnei (caracter personal) ȋn funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav cu 01.02.2022 Secretar 21.01.2022 Proiect PDF!
12 Primar Proiect de dispoziție 12 din 2022 privind încadrarea doamnei (caracter personal) ȋn funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav cu 01.02.2022 Secretar 21.01.2022 Proiect PDF!
11 Primar Proiect de dispoziție 11 din 2022 privind modificarea Dispoziţiei nr. 44 din 2021 privind constituirea Comisiei speciale pentru inventarierea domeniului public şi privat al Com. Tomşani (ȋnlocuire membru) Secretar 21.01.2022 Proiect PDF!
10 Primar Proiect de dispoziție 10 din 2022 privind convocarea ȋn şedinţă ordinară a Consiliului Local al com. Tomşani la data de 28.01.2022 Consiliul Local 21.01.2022 Proiect PDF!
9 Primar Proiect de dispoziție 9 din 2022 privind numirea unui curator special pentru minorele (caracter perssonal) - ȋnscriere act partaj voluntar Secretar 20.01.2022 Proiect PDF!
8 Primar Proiect de dispoziție 8 din 2022 privind numirea unui curator special pentru minorul (caracter personal) – suplimentare procedură succesorală Secretar 19.01.2022 Proiect PDF!
7 Primar Proiect de dispoziție 7 din 2022 privind delegarea atribuţiilor de stare civilă la nivelul UAT Tomşani, judeţul Prahova Secretar 19.01.2022 Proiect PDF!
6 Primar Proiect de dispoziție 6 din 2022 privind desemnarea persoanei care asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese Secretar 11.01.2022 Proiect PDF!
5 Primar Proiect de dispoziție 5 din 2022 privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei dlui. (caracter personal), cu luna februarie 2022 Secretar 10.01.2022 Proiect PDF!
4 Primar Proiect de dispoziție 4 din 2022 privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei dlui.(caracter personal), cu luna ianuarie 2022 Secretar 10.01.2022 Proiect PDF!
3 Primar Proiect de dispoziție 3 din 2022 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru ȋncălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi recuperarea sumelor ȋncasate necuvenit pentru dl. (caracter personal) Secretar 10.01.2022 Proiect PDF!
2 Primar Proiect de dispoziție 2 din 2022 privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav (caracter personal), ȋncepând cu luna ianuarie 2022 Secretar 10.01.2022 Proiect PDF!
1 Primar Proiect de dispoziție 1 din 2022 privind convocarea ȋn şedinţă extraordinară de ȋndată a Consiliului Local al com. Tomşani la data de 07.01.2022 Consiliul Local 04.01.2022 Proiect PDF!