PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Legislație

Constituția României
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
ORDONANŢA nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilități publice
LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
Ordonanța de urgență 57 din 3 iulie 2019