PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Formulare tip

Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului, stimulentului de inserție, indemnizației lunare, sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educaţional ( tichet social pentru gr ădiniță )-Beneficiarii de ajutor social și/sau alocaţie pentru familiile cu copii vor completa doar punctele A, B, C și F
Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială,
Cerere-declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor drepturi
Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii
Model de adeverință pentru acordarea indemnizației de creșstere a copilului-actualizată
Cerere-declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor noi drepturi
Declarație de impunere privind impozitul pe clădiri persoane fizice-ITL-001-2016
Declarație de impunere privind impozitul pe clădiri persoane juridice-ITL-002-2016
ITL-003-2016
ITL-004-2016
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului sau taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice-ITL-005-2016
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone afalate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice-ITL-006-2016
Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice-ITL-014-2016
Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate-ITL-015-2016
Declarație fiscală pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport-ITL-016
Impozit pe spectacole-ITL-017-2016