PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri 2015

Introducere teren în intravilan (71302 m.p.) pentru zona mixtă:unități agrozootehnice și unități industriale și depozite (SSTUD=75005 m.p.)
23.04.2015
Anunț pentru organizarea unei licitații în vederea închirierii unui spațiu destinat desfășurării de activități de curierat
22.05.2015
Licitație publică deschisă pentru un teren proprietate privată a comunei în suprafață de 71400 m.p.
11.06.2015
Anunț de atribuire a contractului de închiriere a unui spațiu din clădirea adminsitrativă din satul Magula, în vederea desfășurării de activități de curierat
11.06.2015
Etapa de încadrare a proiectului- PUZ rectificare limită intravilan (s 2167mp), schimbare destinație teren (s 81193mp) din zonă mixtă (Instituții și servicii publice sau structuri turistice și spații de agrement) în zona de locuințe, instituții și servicii, spații verzi
12.06.2015
FII PROACTIV – servicii intregrate pentru creşterea şi dezvoltarea competenţelor persoanelor inactive şi în căutarea unui loc de muncă, şomeri de lungă durată
12.06.2015
Anunț privind rectificarea PUZ "Introducere teren în intravilan 71302 m.p. pentru zonă mixtă - Unități agrozootehnice și unități industriale și depozite"
22.06.2015
În 8 iulie 2015 va avea loc o licitație pentru vânzarea unui teren proprietate privată a comunei Tomșani, în suprafață de 71400m.p.
29.06.2015
La Biroul Urbanism al Primăriei Tomșani, începând cu 23 iulie 2015, între orele 9.00-14.00, poate fi consultată documentația aferenta Planului Urbanistic Zonal "Extindere Intravilan 34600 m.p. pentru zonă mixtă-Unități agrozootehnice și unități industriale și depozite"
23.07.2015
Anunț privind vânzarea unui teren proprietate privată a comunei, în suprafață de 55000 m.p., situat în satul Loloiasca, in vederea desfășurării de activități economice
24.07.2015
În data de 31 august 2015, la sediul Primăriei comunei Tomsani, va avea loc o licitație publică deschisă pentru vânzarea unui teren în suprafață de 55000 metri pătrați
18.08.2015
Anunț privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unui teren proprietate privată a comunei în suprafață de 34.600 m.p.
16.09.2015
În 14 octombrie 2015, va avea loc o licitație publică deschisă pentru vânzarea unui teren în suprafață de 34600 metri pătrați
01.10.2015
Pe 12 octombrie 2015, ora 14.00, la sediul Primăriei Comunei Tomșani, va avea loc o dezbatere publică privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova
01.10.2015