PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Politica de confidențialitate a Primăriei Tomșani

Politica de confidențialitate are drept scop furnizarea de informații cu privire la colectarea, utilizarea și divulgarea către terți a datelor cu caracter personal de către Primăria Comunei Tomșani, instituție publică, cu sediul în Comuna Tomșani, Sat Tomșani, Nr.24 A

Nota de informare se aplică:

Vizitatorilor și utilizatorilor paginii web www.primariatomsani.ro

Informații colectate despre dumneavoastră:

Colectăm date personale despre dumneavoastră atunci când interacționați cu noi prin intermediul paginii web "www.primariatomsani.ro", prin e-mail, telefon, fax, poștă, prin înregistrarea unor petiții sau solicitări.

Informațiile pe care le transmiteți pot include nume, prenume, adresă de e-mail, adresă poștală, număr de telefon, Cod numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, data nașterii, sexul, starea civilă, numărul de copii aflați în întreținere, venituri, date fiscale în cazul persoanelor fizice autorizate sau a persoanelor juridice, precum și alte informații menite să conducă la soluționarea cererii sau petiției dumneavoastră.

Nu colectăm informații privind originea rasială sau etnică, orientarea sau viața sexuală, viziuni politice, confesiuni religioase

La accesarea paginii web colectăm automat:

  • adresa I.P. utilizată pentru conectarea dumneavoastră la internet, sistemul și platforma de operare, fusul orar, locația geografică;
  • localizatoare complete URL în interiorul paginii noastre web, secvențe de click-uri, subpaginile vizitate, categoriile de top accesate, timpii de răspuns ai paginilor și subpaginilor noastre, erorile de descărcare sau afișare a paginilor și subpaginilor, durata de vizionare și timpul mediu petrecut pe aceste pagini și subpagini ale site-ului nostru, metodele și dispozitivele folosite pentru a naviga pe pagină.

La recepționarea corespondenței cu dumneavoastră colectăm:

  • numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, Codul numeric personal, seria și numărul de carte de identitate, data nașterii, sexul, starea civilă, numărul de copii aflați în întreținere, venituri;

Cum folosim datele dumneavoastră personale:

Datele dumneavostră cu caracter personal pot fi prelucrate atunci când intenționăm să vă prezentăm conținutul pe website în modul cel mai rapid cu putință și fără sincope, pentru a îmbunătăți funcționalitatea paginii web, pentru analiză internă în scop de testare a rapidității afișării informațiilor.

Nu procesăm informațiile dumneavoastră în scopuri comerciale și de marketing.

La momentul înregistrării unei solicitări sau petiții de la dumneavoastră, prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră personale și de asemenea, atunci când situația comunicată către noi excede competențele noastre, datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de către instituția statului îndrituită să o rezolve.

Utilizatori și clienți:

Răspunsul la solicitările dumneavoastră vor fi transmise prin poștă, iar dacă se solicită ca răspunsul să fie transmis prin e-mail o putem face și pe această cale, situație în care, comunicarea cu dumneavoastră nu va fi considerată una de tip SPAM.

Datele dumneavoastră personale nu vor fi transmise în scop de publicitate sau marketing;

La datele dumneavoastră personale este posibil să aibă acces și alte instituții ale statului.

Cine are acces la datele dumneavoastră personale:

  • La aceste date au acces doar funcționarii cu atribuții în ceea ce privește rezolvarea solicitării pentru care v-ați adresat care sunt supuși unor obligații de confidențialitate privind datele personale;
  • La solicitarea autorităților statului român sau a organelor de aplicare a legii, datele cu caracter personal pot fi comunicate acestora;
  • Pot avea acces la aceste date partenerii noștri care ne furnizează consultanță juridică sau servicii în domeniul I.T., care sunt obligați prin contract să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces;
  • Pot avea acces furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare.

Stocarea datelor personale:

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm on-line sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și stocate într-o locație din afara UE și SEE.

Datele cu caracter personal obținute în urma unor petiții și cereri depuse la Registratura Primăriei vor fi stocate pentru o perioadă nedefinită de timp deoarece legislația actuală ne impune să păstrăm și eventual să arhivăm acest tip de corepondență;

Drepturile dumneavoastră:

Ne puteți solicita să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Primărie, să vă furnizăm o copie cu aceste date personale prelucrate și eventual să corectăm erorile;

Aveți dreptul să ne solicitați sa ștergem datele cu caracter personal în urma vizitelor pe pagina web(adresa I.P, data efectuării vizitei și paginile vizitate);


În cazul în care v-am solicitat acordul pentru prelucrarea datelor personale puteți oricând să vi-l retrageți, moment în care, petiția dumneavoastră sau solicitarea adresată nouă, nu va mai fi rezolvată;

Aveți dreptul să rectricționați prelucrarea datelor personale;

Dreptul a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime în vderea prelucrării acestor date care prevalează intereselor dumneavoastră. În acest caz identitatea dumneavoastră va trebui să fie cunoscută;

Aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritățile de supraveghere privind protecția datelor, însă am aprecia dacă mai întâi ne-ați contacta pe noi;

Reclamația poate fi depusă în Statul Membru al Uniunii Europen în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut lo presupua încălcare a legislației privind protecția datelor.

Durata de stocare a datelor

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi șterse din mediul on-line la finalul fiecărui an calendaristic;

Datele cu caracter personal transmise în urma unei solicitări sau petiții vor fi păstrate pe o perioadă nedefinită în arhiva Primăriei și apoi în Arhivele Statului;

Securitatea datelor:

Datele dumneavoastră sunt păstrate pe pe computerele noastre și servere ce ne aparțin sau ale unor terțe părți ce oferă servicii de găzduire în baza unor contracte ce includ obligații privind securitatea datelor cu caracter personal;

Confidențialitatea datelor minorilor:

Pe pagina de web Primăria nu colectează cu bună știință date personale ale minorilor care nu au împlinit 16 ani si în cazul în care un părinte sau un tutore știe că au fost furnizate date personale ale acestora, putem fi solicitați pentru ștergerea de îndată ale acestora, cu excepția cazului în care primim un consimțământ explicit din partea părintelui sau tutorelui.

Fișiere de timp Cookie sau widget:

Pagina înglobează legături externe către Facebook sau Youtube. Vă recomandăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestor companii.

Pagina web transmite automat către calculatorul dumneavoastră fișiere de tip cookie care pot colecta informații referitoare la I.P., subpaginile vizitate, timp de accesare si vizionare al acesteia.

Contact:

Dacă aveți întrebări sau nelămuri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa gdpr@primariatomsani.ro sau puteți trimite o scrisoare în atenția acestui Responsabil cu Protecția Datelor la adresa:Județul Prahova, Comuna Tomșani, Sat Tomșani, nr.24 A