PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri 2023

Decizia de expropriere 1053 din 06.09.2022 a imobilelor proprietate privată situate în zona lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Ploiești-Buzău"
09.01.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.2500 Ha de către Badea Viorica
19.01.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.3650 Ha de către Badea Viorica
19.01.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 3.7950 Ha de către Niculescu Andreea-Roberta și Niculescu Ana-Maria
13.02.2023
Anunț privind Proiectul de buget local pentru anul 2023 şi estimări pe anii 2024- 2026
13.01.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.5000 Ha de către Păsăroiu Letiția și Păsăroiu Ion
03.03.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.6089 Ha de către Păsăroiu Letiția și Păsăroiu Ion
03.03.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.2485 Ha de către Tănase Nicolae
03.03.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.1600 Ha de către Păsăroiu Letiția și Păsăroiu Ion
03.03.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1.3500 Ha de către Dragomir Ecaterina
30.03.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.2900 Ha de către Marin Anișoara
30.03.2023
anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 2.4912 Ha de către Dumitru Cristian și Croitor Valeria
30.03.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.1350 Ha de către Stoica Constantin
05.04.2023
Anunț al DGASPC privind angajarea de asistenți personali profesioniști-,, Trei; Interacţiune, Integrare, Independenţă I-proiect A"
18.04.2023
Anunț al DGASPC privind angajarea de asistenți personali profesioniști-,, Trei; Interacţiune, Integrare, Independenţă I-proiect B"
18.04.2023
Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ - Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a pajiştilor proprietate privată a comunei Tomşani,judeJul Prahova
09.03.2023
Rezultatele selectiei dosarelor candidatilor la concursul organizat la data de 05.05.2023 - inspector clasa I, grad profesional asistent, Biroul financiar-contabil
25.04.2023
Programul Serviciului de stare civilă pe data de 1 Mai 2023
27.04.2023
Anunț pentru atribuirea contractelor de închiriere pentru tipurile de pășune, proprietate privată a Comunei Tomșani
27.04.2023
ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A CERERILOR IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE INCHIRIERE PENTRU TRUPURILE DE PĂŞUNE, PROPRIETATE PRIVATĂ A COMUNEI TOMŞANI
28.04.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.3 Ha de către Cosma Iuliana și Cosma Constantin
10.05.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.0500 Ha de către Crângașu Fănica Veronica
29.05.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1 Ha de către Crângașu Fănica Veronica
29.05.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1.4519 Ha de către Căpiteanu Roxana Letiția
31.05.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1.05 Ha de către Căpiteanu Roxana Letiția
31.05.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.0900 Ha de către Căpiteanu Roxana Letiția
31.05.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.7591 Ha de către Murea Iolanda Nicoleta și Murea Nicolae
31.05.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.9133 Ha de către Mateescu Corneliu Stelian
12.06.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1.500 Ha de către Mateescu Corneliu Stelian
12.06.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1.000 Ha de către Mateescu Corneliu Stelian
12.06.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.0155 Ha de către Banu Constantin
19.06.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.2500 Ha de către Manolache Margareta și Manolache Marian
27.06.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.5000 Ha de către Răduță Florin
27.06.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.7930 Ha de către Gollner Doina
27.06.2023
Anunț privind intenția UAT Tomșani de a încheia un contract de execuție lucrări de "Împrejmuire teren de fotbal Loloiasca"
27.06.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.9133 Ha de către Zamfir Cristian Nicolae și Maniu Magdalena Maria
05.07.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1.5000 Ha de către Zamfir Cristian Nicolae și Maniu Magdalena Maria
05.07.2023
Modificarea Deciziei 441 din 17.03.2023 a Directorului General al CNAIR-S.A.
06.07.2023
Anunț public privind decizia de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului "Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism"
24.07.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,7500 Ha de către Sandu Ion și Sandu Maria
09.08.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 43.000 m.p. de către Hulubescu Mihaela
09.08.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,5000 Ha de către Icatoiu Steluța
09.08.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,2500 Ha de către Sălcianu Elena
09.08.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,4000 Ha de către Rizea Mihai și Banis Rodica
29.08.2023
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA intenţionează să solicite de la ,,Administraţia Naţională Apele Române" - ,,Administraţia Bazinală Buzău - Ialomiţa" Aviz de Gospodărire a apelor pentru investiţia „Reabilitarea liniei de cale ferată Ploieşti Triaj - Focşani"
29.08.2023
Comunicat de presă-Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților din învățământul preuniversitar și a unităților conexe din localitatea Tomșani
04.09.2023
Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru funcțiile publice vacante: "consilier clasa I, grad profesisonal asistent" la Compartimentul Achizitii publice si "inspector clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Cadastru si Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, judetul Prahova.
06.09.2023
ANUNŢ CONSULTARE PUBLICĂ privind REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA DOCUMENTATIILOR DE URBANISM AFLATE IN COMPETENTA DE APROBARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMSANI
14.09.2023
ANUNŢ CONSUL TARE PUBLICĂ privind REGULAMENTUL LOCAL CADRU DE IMPLICARE A PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA DOCUMENTATIILOR DE URBANISM! SI AMENAJAREA TERITORIULUI ELABORAT DE STRUCTURADE SPECIALITATE ARHITECT SEF-CJPH
14.09.2023
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul organizat la data de 10.10.2023 pentru ocuparea funcţiilor publice« Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent» la Compartimentul Achiziţii Publice şi « Inspector, clasa[, grad profesional debutant» la Compartimentul Cadastru şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani.
02.10.2023
AFIR primeşte solicitări de finanţare pentru decontarea primelor de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor
10.10.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,5 Ha de către Săcuiu Aurelian
17.10.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,1 Ha de către Săcuiu Aurelian
17.10.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 10 Ha de către Petre Mariana
17.10.2023
Anunț privind organizarea unui examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarul public de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova, de la inspector clasa I grad profesional principal la inspector clasa 1 grad profesional superior, Compartimentul Cadastru şi Urbanism
18.10.2023
Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ-Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2024 la nivelul Comunei Tomşani, judeţul Prahova
18.10.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 3,2500 Ha de către Vasilescu Dan Lucian
08.11.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,3746 Ha de către Fey Cristina Maria
08.11.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,1212 Ha de către Fey Cristina Maria
08.11.2023
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul organizat la data de 20.11.2023 pentru promovarea în gradul profesional imediat următor celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
10.11.2023
Anunț de intenție privind încheierea unui contract de prestări servicii de deszăpezire în comuna Tomşani, jud. Prahova
13.11.2023
Rezultatele probei scrise ale examenului organizat în data de 20.11.2023 pentru promovarea în gradul profesional imediat următor celui deţinut, ,,Inspector, clasa I, grad profesional superior" la Compartimentul Cadastru şi Urbanism al funcţionarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani , judeţul Prahova
20.11.2023
Rezultatele probei interviului ale examenului organizat în data de 20.11.2023 pentru promovarea în gradul profesional imediat următor celui deţinut, ,,Inspector, clasa I, grad profesional superior" la Compartimentul Cadastru şi Urbanism al funcţionarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani , judeţul Prahova
20.11.2023
REZULTATELE FINALE ale examenului organizat la data de 20.11.2023 (proba scrisă) pentru promovarea în gradul profesional imediat următor celui deţinut, ,,Inspector, clasa I, grad profesional superior" la Compartimentul Cadastru şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani , judeţul Prahova
20.11.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,5000 Ha de către Ene Eugenia
27.11.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,5050 Ha de către Ene Eugenia
27.11.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,3550 Ha de către Ene Eugenia
27.11.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,0800 Ha de către Dragu Diana și Manole Denisa
29.11.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,2500 Ha de către Dragu Diana și Manole Denisa
29.11.2023
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,9576 Ha de către Avram Ana
19.01.2023