PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri 2024

Anunț privind obligativitatea declarării datelor în vederea înscrierii în registrul agricol pentru anul 2024
08.01.2024
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1.1658 Ha de către Tudose Marian
08.01.2024
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.0465 Ha de către Tudose Marian
08.01.2024
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.0500 Ha de către Tudose Marian
08.01.2024
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,3034 Ha de către Stan Gherghina
15.01.2024
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,2066 Ha de către Stan Gherghina
15.01.2024
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,5579 Ha de către Micu Mihail Florin
12.02.2024
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,4482 Ha de către Micu Mihail Florin
12.02.2024
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,1075 Ha de către Micu Mihail Florin
12.02.2024
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,3925 Ha de către Micu Mihail Florin
12.02.2024
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 4,5000 Ha de către Nicolescu Mircea Atanase
12.02.2024
Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ: "Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire prin licitație publică a contractelor de inchirere a pajistilor proprietate privată a comunei Tomşani, județul Prahova, rămase nealocate prin procedura de atribuire directă"
16.02.2024
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 2,87 Ha de către Lucagros Invest SRL
22.02.2024
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,1714 Ha de către Lucagros Invest SRL
22.02.2024
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,3286 Ha de către Lucagros Invest SRL
22.02.2024
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 3,0000 Ha de către Vasilescu Emil și Vasilescu Rareș Ionuț
12.03.2024
Anunț pentru atribuirea contractelor de închiriere pentru trupurile de păşune, proprietate privată a Comunei Tomşani
18.03.2024
Anunț privind prelungirea termenului de depunere a cererilor in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de închiriere pentru trupurile de păşune, proprietate privată a Comunei Tomşani
22.03.2024
Anunț reparații dispensar uman Magula
01.04.2024
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent la compartimentul achiziții publice și inspector clasa I, grad profesional debutant la compartimentul cadastru și urbanism
09.04.2024
Anunț privind atribuirea prin licitație publică a contractelor de închiriere a suprafețelor de pajiști proprietate privată a Comunei Tomșani, Județul Prahova
16.04.2024
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul organizat la data de 15.05.2024 pentru ocuparea funcţiilor publice« Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent» la Compartimentul Achiziţii Publice şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul Cadastru şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani.
08.05.2024
Anunţ privind atribuirea prin licitaţie publică a contractelor de închiriere a suprafetelor de pajisti proprietate privata a Comunei Tomsani, Judetul Prahova
09.05.2024
Baremele de corectare la proba scrisa din data de 15.05.2024 pentru functiile publice: consilier achizitii publice, grad profesional asistent la Compartimentul Achizitii publice si inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Cadastru si Urbanism
15.05.2024
Rezultatele probei scrise ale concursului organizat la data de 15.05.2024 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiilor publice « Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent » la Compartimentul Achiziţii publice şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant » la Compartimentul Cadastru şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
15.05.2024
Raport final al concursului organizat la data de 15.05.2024 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiilor publice « Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent » la Compartimentul Achiziţii publice şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant » la Compartimentul Cadastru şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
20.05.2024