PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri 2021

Pentru solicitanții de teren în baza Legii 15 din 2003 în vederea construirii unei locuințe, proprietate personală(Situația terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale din intravilanul localității Tomșani)
05.01.2021
Consultare publică în vederea finalizării Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum național care traversează localitatea
13.01.2021
Anunț privind inițierea demersurilor pentru actualizarea PUG și RLU aferente comunei Tomșani, Județul Prahova
03.03.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1 Ha de către Constantin Maria
02.04.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.6 Ha de către Constantin Maria
02.04.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1.75 Ha de către Bilbie Nicolae și Bilbie Ioana-Ana
07.04.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.72 Ha de către Cosma Virginia
07.04.2021
Anunț privind organizarea unui examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani
15.04.2021
Rezultatele selecției dosarelor candidaților la examenul organizat în data de 18.05.2021 pentru promovarea în gradul profesional imediat următor celui deținut
11.05.2021