Anunțuri

Solicitare de ofertă mobilier
2019
Licitație publică privind concesionarea unui teren în suprafață de 1209 m.p., număr cadastral 23534, situat în intravilanul satului Loloiasca
2019
Licitație publică privind concesionarea unui teren în suprafață de 530 m.p., număr cadastral 23535, situat în intravilanul satului Loloiasca
2019
Anunț de vânzare prin licitație publică deschisă a 3 terenuri ce aparțin domeniului public al comunei
2019
Dispoziție privind stabilirea locurilor de afișaj electoral în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019
25.04.2019
Anunț privind scoaterea la licitație publică în 16.04.2019 a unei suprafețe de 15 Ha păsune privată a comunei Tomșani pentru ovine sau caprine
09.04.2019
Anunț privind concesionarea prin licitație publică a Bălții Magula II în suprafață de 11,67 Ha
02.04.2019
Anunț privind scoaterea la licitație publică a unei suprafețe de 15 Ha păsune privată a comunei Tomșani
18.03.2019
Anunț privind închirierea unui spațiu pentru desfășurarea de activități de curierat
25.02.2019
Pe 26 noiembrie 2018 Primăria comunei Tomșani organizează o licitație pentru închirierea unui spațiu în clădirea administrativă din satul Magula
13.11.2018
Primăria Tomșani anunță intenția eleborării unui Plan Urbanistic Zonal ce va avea ca obiect "Introducere teren în intravilan(33.172 m.p.) pentru instituții și agrement, drum de acces și utilități, în comuna Tomșani, sat Loloiasca, T9,P107,107-1"
31.10.2018
Ajutoare pentru încălzirea locuinței, în sezonul rece noiembrie 2018-martie 2019
24.10.2018
Anunț privind concesionarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 10.000 metri pătrați, nr.cadastral 21519, situat în intravilanul satului Loloiasca
18.09.2018
Licitație privind concesiunea unui teren în suprafață de 10.000 m.p. în vederea desfășurării de activități economice
02.08.2018
Engleza pentru începători
30.07.2018
Pe 7 martie 2018, va avea loc un concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de referent gradul IA cu studii superioare
12.02.2018
Înregistrarea gratuită în Cadastru și Carte Funciară
13.11.2017
Concurs organizat de Poșta Română pentru ocuparea unui post de factor postal distribuitor rural în cadrul ghișeului Tomșani
09.11.2017
Concurs în vederea ocupării postului vacant de inspector de specialitate debutant
03.11.2017
Ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență-Prahova-29.10.2017
29.10.2017
Anunț privind achiziția unor servicii de deszăpezire în comuna Tomșani
18.10.2017
În atenția cetățenilor care doresc să primească din partea Primăriei Comunei Tomșani, ajutorul pentru încălzire pentru iarna 2017-2017
10.10.2017
Avertizare meteorologică - Cod Portocaliu - interval de valabilitate - 7 octombrie, ora 09:00 – 8 octombrie, ora 15:00-Transmis de Instituția Prefectului
06.10.2017
Anunț angajare la ferma de pui-Albești Paleologu
20.08.2017
Avertizare meteorologică - Cod portocaliu pentru 20 septembrie, ora 16 – 21 septembrie, ora 10
20.09.2017
Comunicat de presă-Cod portocaliu de instabilitate atmosferică
20.09.2017
Rezultatele concursului organizat în 31 iulie 2017
31.07.2017
Lucrările de construire sau desființare și regimul obținerii autorizațiilor de construire sau desființare
19.07.2017
A fost dat Ordinul de Începere a lucrărilor pentru obiectivul "Înființare și dotare grădinița" din comuna Tomșani, județul Prahova
14.07.2017
Anunț privind încheierea procedurii de informare și consultare a publicului pentru documentația "Întocmire PUZ-introducere teren în intravilan(S-1710m.p.) zonă dotări tehnico-edilitare..."
06.07.2017
Dispoziție privind aprobarea Planului de integritate privind Strategia naționala anticorupție pe perioada 2016-2020 și a registrului de evaluare a gradului de risc, a vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de prevenție și remediere
06.07.2017
Condițiile de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante "inspector clasa I, grad profesional asistent" la Compartimentul Cadastru și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova
27.06.2017
Raportul informării și consultării publicului în Etapa elaborării și avizării documentației PUZ
14.06.2017
Anunț public privind depunerea solicitării avizului de mediu pentru programul "Intocmire PUZ-Introducere teren în intravilan...pentru înființare rețea de canalizare și construire stație de epurare"-depunerea solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare
16.02.2017
Anunț public privind depunerea solicitării avizului de mediu pentru programul "Intocmire PUZ-Introducere teren în intravilan...pentru înființare rețea de canalizare și construire stație de epurare"
13.02.2017
Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul Conducta gaze naturale...
09.02.2017
Anunț public privind consultarea publicului în etapa pregătitoare a propunerilor de plan urbanistic zonal
01.02.2017
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Conducta de gaze naturale medie presiune"
26.01.2017
Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar din Prahova pentru ziua de 11 ianuarie 2017
10.01.2017
Avertizare meteorologică - Cod galben pentru 10 și 11 ianuarie
10.01.2017
Adresa Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova
09.01.2017
Avertizare meteorologică - Cod portocaliu pentru 9 și 10 ianuarie
09.01.2017
Intensificări ale vântului, ninsoare viscolită sau spulberată în intervalul 6 ianuarie ora 20.00-7 ianuarie ora 10.00
05.01.2017
Viscol puternic în intervalul 6 ianuarie orele 12.00-18.00
05.01.2017
Ninsori însemnate cantitativ și local viscolite în intervalul 5 ianuarie ora 22.00-6 ianuarie ora 20.00
05.01.2017
Condiții de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de executie vacante Inspector clasa I debutant la Compartimentul financiar-contabil
28.10.2016
Întocmire PUZ pentru introducere teren în intravilan-zonă dotări tehnico-edilitare
26.08.2016
Condițiile de participare la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante - polițist local clasa a III-a grad profesional asistent și polițist local clasa a III-a grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova
13.06.2016
Condiții de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante "inspector clasa I, grad profesional debutant" la compartimentul Agricultură
07.04.2016
Anunț public privind decizia etapei de încadrare(titularul proiectului) pentru asfaltare drumuri sătești în satele Loloiasca, Sătucu, Tomșani și Magula
01.04.2016
Pe 21 aprilie 2016, la sediul Primăriei Tomșani, va avea loc proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional
23.04.2016
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Asfaltare drumuri sătești, satele Loloiasca, Sătucu, Tomșani și Magula"
25.03.2016
Raportul informării și consultării publicului în Etapa de avizare și aprobare a documentației PUZ
21.03.2016
Pe 29 martie 2016, Primăria Tomșani organizează o licitație publică deschisă pentru închierierea unor trupuri de păsune
18.03.2016
Primăria comunei Tomșani, organizează o licitație publică deschisă, în data de 18 martie 2016, pentru închirierea unor suprafețe de pășune, proprietate privată a comunei
07.03.2016
Pe 14 martie 2016, la sediul Primăriei comunei Tomșani, va avea loc o licitație publică deschisă pentru vânzarea unor loturi de teren ce aparțin domeniului public privat al Comunei Tomșani
01.03.2016
Până pe 6 martie 2016, documentația tehnică aferenta Planului urbanistic zonal, poate fi conultată la sediul Primăriei comunei Tomșani
26.02.2016
Anunț privind intenția de elaborare a unui plan urbanistic zonal
02.02.2016
În data de 10 decembrie 2015, la sediul O.J.P. Prahova din Ploiești, Piața Victoriei, nr.8, va avea loc un concurs deschis pentru ocuparea unui post de oficiant rural cu jumătate de normă la G.E.R. Tomșani
03.12.2015
În data de 10 decembrie 2015, la sediul O.J.P. Prahova din Ploiești, strada Victoriei, nr.8, va avea loc un concurs deschis pentru ocuparea unui post vacant de factor poștal distribuitor rural la G.E.R. Tomșani
03.12.2015
Pe 25 noiembrie 2015, va avea loc un concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant, pentru microbuzul școlar
4.11.2015
Pe 12 octombrie 2015, ora 14.00, la sediul Primăriei Comunei Tomșani, va avea loc o dezbatere publică privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova
01.10.2015
În 14 octombrie 2015, va avea loc o licitație publică deschisă pentru vânzarea unui teren în suprafață de 34600 metri pătrați
01.10.2015
Concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție, șofer pentru microbuz școlar
17.09.2015
Anunț privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unui teren proprietate privată a comunei în suprafață de 34.600 m.p.
16.09.2015
În data de 25 septembrie 2015, va avea loc un concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție de GUARD
03.09.2015
În data de 31 august 2015, la sediul Primăriei comunei Tomsani, va avea loc o licitație publică deschisă pentru vânzarea unui teren în suprafață de 55000 metri pătrați
18.08.2015
Anunț privind vânzarea unui teren proprietate privată a comunei, în suprafață de 55000 m.p., situat în satul Loloiasca, in vederea desfășurării de activități economice
24.07.2015
La Biroul Urbanism al Primăriei Tomșani, începând cu 23 iulie 2015, între orele 9.00-14.00, poate fi consultată documentația aferenta Planului Urbanistic Zonal "Extindere Intravilan 34600 m.p. pentru zonă mixtă-Unități agrozootehnice și unități industriale și depozite"
23.07.2015
În 8 iulie 2015 va avea loc o licitație pentru vânzarea unui teren proprietate privată a comunei Tomșani, în suprafață de 71400m.p.
29.06.2015
Anunț privind rectificarea PUZ "Introducere teren în intravilan 71302 m.p. pentru zonă mixtă - Unități agrozootehnice și unități industriale și depozite"
22.06.2015
FII PROACTIV – servicii intregrate pentru creşterea şi dezvoltarea competenţelor persoanelor inactive şi în căutarea unui loc de muncă, şomeri de lungă durată
12.06.2015
Etapa de încadrare a proiectului- PUZ rectificare limită intravilan (s 2167mp), schimbare destinație teren (s 81193mp) din zonă mixtă (Instituții și servicii publice sau structuri turistice și spații de agrement) în zona de locuințe, instituții și servicii, spații verzi
12.06.2015
Anunț de atribuire a contractului de închiriere a unui spațiu din clădirea adminsitrativă din satul Magula, în vederea desfășurării de activități de curierat
11.06.2015
Licitație publică deschisă pentru un teren proprietate privată a comunei în suprafață de 71400 m.p.
11.06.2015
Anunț pentru organizarea unei licitații în vederea închirierii unui spațiu destinat desfășurării de activități de curierat
22.05.2015
Introducere teren în intravilan (71302 m.p.) pentru zona mixtă:unități agrozootehnice și unități industriale și depozite (SSTUD=75005 m.p.)
23.04.2015
Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție "referent de specialitate, clasa II debutant" la Compartimentul Agricultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomșani, Județul Prahova
24.02.2015
Pe 18 decembrie 2014, va avea loc un concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante la Compartimentul agricultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova
24.11.2014
Concurs pentru ocuparea unui număr de 3 funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomșani
1.10.2014
Rezultate finale concurs desfășurat în 25 septembrie 2014
26.09.2014
Rezultate probă scrisă la concursul organizat în 24.09.2014 pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani
24.09.2014
Licitaţie în vederea concesionării Terenului în suprafaţă de 10.000 mp, situat în intravilanul satului Loloiasca
03.09.2014
Anunț de atribuire a contractului de închiriere a unui chioșc situat lângă școala gimnazială din sat Loloiasca, comuna Tomșani, județul Prahova
03.09.2014
Concurs pentru ocuparea unui număr de 4 funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova
26.08.2014
Licitaţie pentru închirierea chioşcului situat lângă Şcoala Gimnazială din satul Loloiasca
24.06.2014
În 23 mai 2014, va avea loc licitația pentru vânzarea a 4 loturi de teren în suprafață de 1000 de metri patrați fiecare dintre ele
19.05.2014
Licitație publică deschisă pentru vânzarea unor terenuri ce aparțin domeniului public privat al comunei Tomșani
12.05.2014
Anularea licitației în vederea închirierii chioșcului situat lângă Școala Gimnazială din satul Loloiasca
05.05.2014
Repetarea licitației în vederea închirierii chioșcului situat lângă Școala Gimnazială din satul Loloiasca
16.04.2014
Licitație publică pentru atribuirea contractului de închiriere a două trupuri de pășune în suprafață de 37,73 ha
07.03.2014
Licitație în vederea închirierii chioșcului situat lângă Școala Gimnazială din satul Loloiasca
03.04.2014
Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițist local clasa III, grad profesional principal
03.03.2014
HCL nr. 41 din 29.10.2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei Tomşani, Judeţul Prahova
30.10.2013
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant-impozite și taxe
30.05.2013