PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri 2022

Anunț privind obligativitatea declarării datelor în vederea înscrierii în Registrul Agricol pentru anul 2022
05.01.2022
Aplicația CPAC-CATALOGUL PRODUSELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR CERTIFICATE
22.02.2022
1 Martie 2022
28.02.2022
Anunț privind intenția de a achiziționa servicii de prelucrare arhivistică
27.05.2022
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de Inspector clasa I grad profesional asistent la compartimentul agricol și inspector clasa I grad profesional debutant la compartimentul monitorizarea procedurilor administrative
20.06.2022
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul organizat la data de 21.07.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice« Inspector, clasa I, grad profesional asistent» la Compartimentul Agricultură şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul Monotorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani
14.07.2022
La sediul Primăriei a fost afișat Planul Urbanistic General-Publicul este invitat să transmită observații și propuneri
14.07.2022
Rezultatele probei scrise la concursul organizat la data de 21.07.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice« Inspector, clasa I, grad profesional asistent» la Compartimentul Agricultură şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul Monotorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani
21.07.2022
Rezultatele probei interviului la concursul organizat la data de 21.07.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice« Inspector, clasa I, grad profesional asistent» la Compartimentul Agricultură şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul Monotorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani
22.07.2022
Rezultate finale la concursul organizat la data de 21.07.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice« Inspector, clasa I, grad profesional asistent» la Compartimentul Agricultură şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul Monotorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani
22.07.2022
Raport de finalizare a acțiunii de informare și consultare a publicului privind avizarea documentației "Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism, Comuna Tomșani, Județul Prahova"
02.09.2022
Felicitare Sf.Maria-2022
08.09.2022
Obligativitatea înscrierii în registrul Primăriei a sistemelor individuale de epurare adecvate
07.10.2022
Felicitare cu ocazia Sf.Dumitru-2022
26.10.2022
Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Tomşani, judeţul Prahova, intenţionează să încheie un contract de lucrări reparaţii clădire vestiare teren sportiv sat Magula, comuna Tomşani.
07.11.2022
ACTUALIZARE PUG SI RLU
14.11.2022
Urare cu ocazia Sf.Apostol Andrei
30.11.2022
Urare cu ocazia Zilei Naționale a României
01.12.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.5080 Ha de către Duțu Rodica
16.12.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.1870 Ha de către Crângașu Fănica-Veronica
16.12.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.5452 Ha de către Crângașu Fănica-Veronica
16.12.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.650 Ha de către Crângașu Fănica-Veronica
16.12.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.9576 Ha de către Socol Dumitru
27.12.2022
Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ:,,Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2023 la nivelul Comunei Tomşani,judeţul Prahova".
10.11.2022
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de buget local pentru anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026
21.12.2022