PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri 2018

Engleza pentru începători
30.07.2018
Licitație privind concesiunea unui teren în suprafață de 10.000 m.p. în vederea desfășurării de activități economice
02.08.2018
Anunț privind concesionarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 10.000 metri pătrați, nr.cadastral 21519, situat în intravilanul satului Loloiasca
18.09.2018
Ajutoare pentru încălzirea locuinței, în sezonul rece noiembrie 2018-martie 2019
24.10.2018
Primăria Tomșani anunță intenția eleborării unui Plan Urbanistic Zonal ce va avea ca obiect "Introducere teren în intravilan(33.172 m.p.) pentru instituții și agrement, drum de acces și utilități, în comuna Tomșani, sat Loloiasca, T9,P107,107-1"
31.10.2018
Pe 26 noiembrie 2018 Primăria comunei Tomșani organizează o licitație pentru închirierea unui spațiu în clădirea administrativă din satul Magula
13.11.2018