PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Educație

Reţeaua de unităţi de învăţământ public din comuna Tomșani este alcătuită din: 3 grădiniţe cu program normal, 1 grădiniţă cu program prelungit, 1 școală cu clasele I-VIII și un centru de zi pentru copiii desavorizaţi, unde au loc activităţi extrașcolare.

Școala Prof. Dinu Mihail Dan are ca structuri subordinate:
- Grădinița cu program normal sat Tomșani
- Grădinița cu program noral sat Magula
- Grădiniţa cu program normal sat Loloiasca
- Școala cu clasele I-VIII Tomșani
- Școala cu clasele I-VIII Loloiasca.

Populaţia școlară la nivelul anului 2020 era de 374 de copii, din care 79 în grădiniţe, 286 elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial.

În ultimii ani școlile au beneficiat de dotări care au contribuit la crearea de condiţii moderne si care vor face lecţiile mai atractive și mai ușor de accesat de către elevi, dar și de către părinţi. Dotările au constat în mobilier nou, televizoare, PC, DVD. La nivelul comunei, pentru servicii de transport elevi, există un microbuz care asigură trasferul elevilor la și de la școală, transportul elevilor pentru diferite activităţi educaţionale și recreative.
Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)