PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri 2019

Anunț privind închirierea unui spațiu pentru desfășurarea de activități de curierat
25.02.2019
Anunț privind scoaterea la licitație publică a unei suprafețe de 15 Ha păsune privată a comunei Tomșani
18.03.2019
Anunț privind concesionarea prin licitație publică a Bălții Magula II în suprafață de 11,67 Ha
2019
Anunț privind scoaterea la licitație publică în 16.04.2019 a unei suprafețe de 15 Ha păsune privată a comunei Tomșani pentru ovine sau caprine
2019
Dispoziție privind stabilirea locurilor de afișaj electoral în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019
25.04.2019
Anunț de vânzare prin licitație publică deschisă a 3 terenuri ce aparțin domeniului public al comunei
2019
Licitație publică privind concesionarea unui teren în suprafață de 530 m.p., număr cadastral 23535, situat în intravilanul satului Loloiasca
2019
Licitație publică privind concesionarea unui teren în suprafață de 1209 m.p., număr cadastral 23534, situat în intravilanul satului Loloiasca
2019
Solicitare de ofertă mobilier
2019
Inființare și dotare grădiniță în comuna Tomșani
13.08.2019
Dotarea cu buldoexcavator a comunei Tomșani
13.08.2019
Dispoziție privind stabilirea locurilor de afișaj electoral în vederea desfășurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
2019
Anunț negociere directă privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1209 m.p., număr cadastral 23534...
09.10.2019
Anunț negociere directă privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 530 m.p., număr cadastral 23535...
2019
Delimitarea secțiilor de votare - Anexă la Dispoziția 165 din 07.10.2019
11.10.2019
Ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece Noiembrie 2019-Martie 2020
17.10.2019
Anunț public privind organizarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a unor consultări publice în vederea finalizării Planurilor de acțiune pentru reducerea zgomotului generat...
01.11.2019
Anunț privind "Achiziția de bunuri și echipamente pentru investiții în infrastructura socială, în comuna Tomșani, județul Prahova"
20.11.2019