Primar

Mihai Florin Pelin-Primarul Comunei Tomșani
(Motto: "Tinerețea, capital mic cu dobandă mare!" - Barbu Ștefănescu Delavrancea)

După un an greu în care ne-am confruntat cu fenomene naturale extreme, dar şi cu provocări legate de derularea proiectelor de investiţii, vă adresez această scrisoare deoarece doresc să existe o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei faţă de dumneavoastră, cetăţenii localităţii Tomşani, sfârşitul anului 2014 este un bun prilej ca administraţia publică locală să ofere informaţii despre realizările anului ce se încheie şi despre planurile de dezvoltare a localităţii pentru anul viitor.

Doresc să mulţumesc tuturor celor care şi-au adus aportul prin achitarea impozitelor şi taxelor locale cât şi celor care s-au implicat în sprijinirea activităţilor desfăşurate de administraţia locală.

Deoarece administraţia publică locală nu s-a mai confruntat cu datorii ca în momentul preluării mandatului, derularea proiectelor de investiţii propuse a fost mai rapidă şi mai eficientă, cu progrese care depăşesc posibilităţile unei localităţi cu un buget de doar 400.000 lei.

Proiectele realizate în anul 2014 sunt:

 • Proiectarea a 6 km de drumuri comunale în vederea asfaltării;
 • Asfaltarea a 1,7 km - drumuri locale;
 • Asfaltarea a 3 km din drumul judeţean 146;
 • Asfaltarea curţii şcolii Tomşani;
 • Asfaltarea curţii şcolii Loloiasca;
 • Branşarea la sistemul de alimentare cu apă a instituţiilor publice din localitate;
 • Extinderea iluminatului public pe porţiunea dintre Halta Tomşani şi satul Loloiasca (aproximativ 2 km);
 • Toaletarea plopilor existenţi de-a lungul DJ146;
 • Amenajarea terenului de sport din incinta Şcolii Gimnaziale “Prof. Dinu Mihail Dan” – Tomşani;
 • Adâncirea şanţurilor din zona inundabilă Tomşani, pe o lungime de 2 km;
 • Pietruirea a aproximativ 7 km de drumuri locale;
 • Realizarea instalaţiei de încălzire cu centrală termică pe gaze la Grădiniţa Loloiasca;
 • Realizarea proiectului tehnic pentru consolidarea şcolii vechi din satul Magula;
 • Realizarea proiectului tehnic pentru consolidarea dispensarului uman Tomşani.

Toate aceste proiecte au o valoare de aproximativ 1.800.000 lei ( 18 miliarde lei vechi),iar finanţarea a fost asigurată parţial din bugetul local din parteneriate cu Judeţul Prahova şi din alte surse.

Împreună cu Consiliul Local am identificat soluţia ca tinerii care au concesionat teren pentru construirea de locuinţe să devină proprietari, astfel aproximativ 20 de familii au beneficiat de această măsură.

Urmărind liniile de dezvoltare a localităţii, am început în acest an o serie de proiecte importante. Am convingerea că voi finaliz o mare parte dintre acestea în anul care urmează:

 • Consolidarea Şcolii Vechi din satul Magula şi amenajarea unei zone de agrement;
 • Amenajarea terenului de sport – Şcoala Loloiasca;
 • Reabilitarea dispensarului uman din satul Tomşani;
 • Reabilitarea dispensarului uman din satul Loloiasca;
 • Continuarea lucrărilor de asfaltarea a drumurilor locale din cele trei sate, cu o lungime de aproximativ 6 km;
 • Realizarea Planului Urbanistic Zonal în vederea atribuirii a 65 de loturi în folosinţă cu titlu gratuit tinerilor până la 35 de ani, pentru construirea de locuinţe;
 • Extinderea sistemului de alimentare cu apă;
 • Realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate;
 • Înfiinţarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor;
 • Dalarea şanţurilor şi amenajarea podeţelor în toate cele patru sate;
 • Realizarea trotuarelor în satele Magula, Tomşani şi Sătuc;
 • Amenajarea unui cabinet veterinar;
 • Modernizarea sălilor de clasă şi reabilitarea termică a clădirilor şcolilor;
 • Dotarea cu panouri fotovoltaice a tuturor instituţiilor publice din localitate.

Unul dintre obiectivele generale ale administraţiei publice locale este creşterea nivelului de trai al locuitorilor prin crearea de locuri de muncă. Atingerea acestui obiectiv este posibilă prin atragerea investitorilor privaţi pe teritoriul administrativ al localităţii Tomşani. În acest sens suntem în tratative cu o companie privată pentru realizarea unei investiţii integrate, constând în construirea unui abator de păsări, a unei fabrici de făinuri proteice şi a unei fabrici de semipreparate din carne de pasăre. Scopul final al acestei investiţii este crearea de aproximativ 1000 de locuri de muncă pe lângă celelalte beneficii pentru comunitatea noastră, cum ar fi: impozite şi taxe pe construcţii, teren şi forţă de muncă, dar şi angrenarea producătorilor agricoli locali în desfăşurarea acestei activităţi.

În cursul anului 2014, Comuna Tomşani a aderat la un Grup de Acţiune Locală prin intermediul căruia atât instituţiile publice, cât şi sectorul privat pot accesa mult mai uşor fonduri europene.

Prin acest parteneriat, agenţii economici îşi pot valorifica bunurile sau serviciile la potenţial maxim, iar autorităţile locale ar avea capacitatea financiară necesară asigurării unor servicii publice de calitate pentru localitate.

Un alt domeniu de importanţă deosebită pe care doresc să il relansez este cultura. Îmi face o deosebită placere să remarc participarea dumneavoastră la activităţile cultural artistice desfăşurate cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României, dar şi cu ocazia Zilelor comunei Tomşani. Am descoperit cu bucurie talentul copiilor noştri şi am promovat tradiţiile culturale româneşti. Este la fel de important ca în perioada următoare să fie dezvoltată activitatea bibliotecii comunale şi implicarea copiilor, a cadrelor didactice, a tinerilor, în activităţi extraşcolare. Este timpul să reînviem tradiţiile noastre româneşti pierdute în timp.

Fiecare dintre dumneavoastră puteţi contribui la dezvoltarea localităţii şi la înfrumuseţarea acesteia prin întreţinerea domeniului public din faţa caselor, prin curăţarea sanţurilor, prin  păstrarea curăţeniei spaţiilor publice, fără a mai arunca deşeuri menajere sau de construcţii pe spaţiile verzi, canale şi pe drumurile de exploataţie de pe raza localităţii.

Dumnezeu să ne ajute !

PRIMAR,
PELIN MIHAI FLORIN