Comisii de specialitate➠ Comisia pentru agricultură, protecția mediului și turism, activități social-culturale, culte

Adam Adrian-Lucian

PSD

Membru

Sălcianu Ovidiu

PND

Membru

Teodorescu Constantin
PSD
Membru