PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Educație în satul Loloiasca

În satul LOLOIASCA până în anul 1905 nu a existat școală. Copiii mergeau la școlile din satele Tomșani și Magula. În acest an s-a construit prima sală de clasă împreună cu cancelaria și locuința directorului. În 1910 a fost adaugată a doua sală. Astfel a funcționat școala cu învățământ primar și în anumite perioade și cu clasele V-VIII, până în 1960, când s-au adăugat la vechiul local două clase. Este anul când s-a înființat în localitate învățământul gimnazial.

În 1965 s-a construit separat un alt local cu două săli de clasă, necesare prin extinderea învățământului gimnazial și prin cuprinderea la cursuri a tututror copiilor de vârstă școlară și a altora din serii mai vechi, dornici de învățătură.

În 1970 s-au adaugat alte două săli de clasă la acest local. A funcționat cu clase paralele de elevi până în 1985 și apoi în mod treptat populația școlară (350 elevi) s-a înjumătățit, astfel având un singur rând de clase ce învăța dimineața.

În perioada de dezvoltare maximă, copiii erau pregătiți de opt învățători și aproximativ 14 profesori. Între conducătorii școlii de după 1930 remarcăm pe prof. Enescu Ioan, înv. Șireteanu Dumitru, ce au condus școala de prin 1950 până în 1961, dată la care conducerea școlii a fost preluată de prof. Stanciu Leon, ce a îndeplinit această funcție 35 de ani. Au urmat Pescaru Maria, Chivu Ion, Drăgușoiu Dumitru.

În anul 1974-1975 a fost înființată Grădinița de copii cu program normal. Ea funcționează mai întâi într-un spațiu al căminului cultural, apoi într-un local propriu. Funcționează cu două grupe de copii ce cuprind peste 50 de copii. Dintre educatoare amintim: Andrei Ecaterina, Beldica Ana și au mai fost și cadre necalificate.

Școala de azi nu se rezumă numai la a face tinerilor informație. Ea este chemată să îi învețe pe aceștia cum să învețe, cum să se poată documenta și informa din numeroasele surse existente in prezent. Tinerii trebuie învățați să realizeze conexiuni în viață și în profesie pentru desărvârșirea personalității lor, așa cum s-au remarcat și tineri ai comunei Tomșani. Menționăm doar câțiva dintre aceștia: Cezar Alexandru Dimitriu – profesor la Facultatea de Medicină din București, Dobre Tănase – conferențiar la Facultatea de Chinie din București, Dinu Tănase – conferențiar la U.P.G. Ploiești, Mihai Catrinescu – fost profesor la Facultatea de Fizică a Universității București, Tudorel Alexe – aviator, pilot de încercare, Gheorghe Alexe, Uri Alexe – căpitani de vapor, Drăgușoiu Gheorghe – profesor, inspector școlar, Vagaon Ion – medic, Aurel Alexe – economist, mulți ingineri și cadre didactice.

Mulți tineri ai comunei sunt cuprinși acum în învățământul profesional, liceal, post-liceal, superior.

Școala Loloiasca-1 Școala Loloiasca-2 Școala Loloiasca-3 Școala Loloiasca-4 Școala Loloiasca-5 Școala Loloiasca-6