PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Educație în satul Magula

În satul MAGULA în anul 1864 s-a înființat primul local de școală, unde învățau 40-50 de copii din satele Magula, Tomșani, Loloiasca și Cioceni. Era un local cu două camere și o sală între ele. O cameră era pentru primărie și cealaltă pentru școală. La 1864 era învățător Ioniță Ciupalete și primar era Ioniță Gavrilescu. Când s-a înființat școala de la Tomșani, învățau elevi din satele Tomșani și Loloiasca, iar la școala Magula învățau elevi din satele Magula și Cioceni. În anul 1910 s-a înființat școala Cioceni, iar după 1911 a luat naștere școala din Loloiasca. Acum fiecare copil mergea la școala din satul lui. În anul 1870 ea a fost împroprietărită - „împroprietărirea însurățeilor ” – moment în care primeau pământ și cei care făceau armata. Ea a primit 8,50 ha teren arabil din moșia Vlădiceasca. În perioada anilor 1917-1919 a funcționat o singură sală de clasă cu un număr în jur de 22 elevi sub îndrumarea dirigintei Elena Augustin, care îndeplinea și funcția de director. Apoi conducerea acestei mici unități a fost preluată în perioada anilor 1919-1925 de către dirigintele Elena Ionescu așa după cum reiese din procesul verbal din data de 23.03.1919.

La inițiativa unor revizori și inspectori școlari ai vremii, care prin inspecțiile pe care le efectuau la această școală, au constatat că nu erau condiții bune de desfășurare a unui învățământ corespunzător programului în vigoare și sub îndrumarea și conducerea inimoasei diriginte Maria Panaitescu și cu sprijinul autorităților locale s-a aprobat construirea unui local de școala pe terenul donat de către Elena Procopiu. Era o școală cu două săli de clasă, spațioase, corespunzătoare, cu o cancelarie mică și o anexă ce servea ca locuință pentru directorul școlii. Lucrările au fost finalizate abia în anul 1930, când localul a fost dat în folosință sub conducerea directorului Dumitru Nițescu, ce avea să îndrume activitatea școlară până în anul 1939. Școala funcționa cu patru clase de elevi în condiții de învățământ simultan sub îndrumarea a două cadre didactice Maria și Dumitru Nițescu.

În perioada anilor 1939-1950, învățământul primar se dezvoltă, astfel:

  • se prelungește până la șase ani de studiu;
  • crește numărul elevilor cuprinși în evidența școlii.

În perioada acestor ani, la școlile din satele Tomșani, Magula, Loloiasca copii învățau între orele 8-12, restul programului petrecându-l acasă. Cei mai înstăriți scriau pe caiete, iar ceilalți pe tabliță cu condei.

Învățământul avea un caracter de pregătire pentru viața de familie și urmărea să îi învețe pe elevi doar să știe să citească și să socotească. Frecvența copiilor la cursuri era slabă, așa cum reiese din procesele verbale de aplicare a unor amenzi.

Conducerea școlii și îndrumarea procesului de învățământ era asigurată de învățătorul-director Stănciulescu Ioan împreună cu soția acestuia și alte două cadre didactice.

La data de 03.08.1948 are loc Reforma învățământului, întregul învățământ trece sub conducerea statului și școala capată caracter unitar.

În perioada 1951-1955 s-a impus de către conducerea de partid de atunci din țară cuprinderea în învățământul obligatoriu de patru ani a tuturor copiilor de vârstă școlară de la 7 până la 11 ani.

La 13.07.1956, printr-o nouă hotărâre a conducerii de partid din acel timp, se prelungește durata de școlarizare de la 10 la 11 ani și repartizarea pe secții a claselor a X-a și a XI-a, secția reală și secția umană. Această hotărâre durează până în 1962, când s-a hotărât generalizarea învățământului gimnazial de 8 ani și a celui liceal de 12 ani.

În anul 1965 a absolvit prima promoție a școlii de 8 ani. La conducerea școlii se afla prof. Petrușcă Nicolae, care îndruma un colectiv de învățători și profesori calificați și suplinitori în jur de 12.

Efectivele de elevi au crescut și se impunea necesitatea unor noi spații pentru clasele de elevi. Astfel că în anul 1960 se construiesc două săli de clasă în noul centru civic al satului Magula, apoi încă două săli în 1962 și abia în 1993 se dă în folosință aripa cu etaj a scolii cu clasele I-VIII Tomsani-Magula. În urma cutremurului din 1977 școala de la Tomșani este dărâmată și desființată, astfel că elevii din satele Tomșani și Sătuc învățau la noua școala numită de acum Școala cu clasele I-VIII Tomșani-Magula.

Construirea noului local a folosit în următorii ani și pentru elevii ce învățau în clasele a IX-a și a X-a, ca urmare a generalizării și obligativității învățământului de 10 ani. Efectivele de elevi, cuprinși și aflați în evidență, cu frecvența destul de bună se ridicau la peste 500. În clasele a IX-a și a X-a veneau și copii din Loloiasca. În comună se aflau peste 850 de elevi. Școala avea clase paralele, necesitând un număr ridicat de cadre didactice. În perioada anilor 1981-1989 activitatea de îndrumare, control,binstruire și educație a fost coordonată de prof. Dinu Eugenia. În timp clasele a IX-a și a X-a s-au desființat. După anul 1989 au condus școala prof. Ștefan Gheorghe, Petrușcă Nicolae, Andrei Ștefan.

În anul 1955 în clădirea anexă a școlii vechi din Magula s-a înființat Grădinița de copii cu program normal. La început gradinița a funcționat cu o singură grupă de copii, iar pe parcurs s-au înființat două grupe cu un efectiv de peste 60 de copii. Până în anul 1974 copii din satul Tomșani au mers la grădinița din Magula. Satele fiind unite între ele au determinat ulterior o altă frecventare a grădinițelor Tomșani și Magula de către copiii acestora. Dintre educatoare amintim: Nan Elena, Negulescu Eugenia. La această grădiniță au fost și suplinitori de-a lungul anilor.

Școala Magula-1 Școala Magula-2 Școala Magula-3 Școala Magula-4