PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Instituții de cult în satul Magula

Din arhiva bisericii aflăm ca în 1792 a fost construită o biserică din bârne groase de stejar, învelită cu șindrilă, cu o singură turlă. Aceasta a fost adusă de la București și montată aici de un boier al vremii. Catapeteasma a fost zidită din caramidă și a suferit reparații radicale la temelie, iar pictura mai târziu. Biserica a fost reînvelită și reparată între anii 1856-1870. Ulterior aceasta s-a deteriorat, nemaiputând satisface trebuințele credincioșilor și a necesitat construirea altei biserici. Cu autorizație de la C.M. Istorice din București s-a stricat în 1937, păstrându-se altarul și pridvorul din față. Din bârnele de stejar rămase dupa demolarea ei s-a construit mobilierul bisericii noi.

Credincioșii înarmați cu credință adevarată, cu evlavie, au facut împrejmuirile necesare, clopotnița și au ajutat prin contribuție bănească și materială la zidirea noii biserici. Această biserică a fost sfințită în 06.11.1938 având ca slujitor pe preotul paroh Dumitru Constantin. Biserica are ca hram "Adormirea Maicii Domnului" și "Sfinții Împărăți Constantin și Elena". Biserica a avut ca arhitect pe Toma Socolescu.

În 1939 s-a construit casa parohială, iar în 1957 s-a cumparat al doilea clopot.

Între anii 1963-1965 s-a facut împrejmuirea din fier și beton a bisericii și a casei parohiale. Acum s-a amenajat și un parc cu brazi și flori în curtea bisericii.

În 1966 s-a renovat biserica la exterior. În anul 1986 preotul Dumitru Constantin a ieșit la pensie și în locul său a venit preotul Mușat Ștefan.

Biserica-Magula-1 Biserica-Magula-2 Biserica-Magula-3 Biserica-Magula-4 Biserica-Magula-5 Biserica-Magula-6 Biserica-Magula-7 Biserica-Magula-8 Biserica-Magula-9 Biserica-Magula-10 Biserica-Magula-11 Biserica-Magula-12 Biserica-Magula-13 Biserica-Magula-14 Biserica-Magula-15 Biserica-Magula-16 Biserica-Magula-17 Biserica-Magula-18 Biserica-Magula-19 Biserica-Magula-20