PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Istoricul satului Sătucu

Satul Crâng(Sătucu) este cel mai mic sat al comunei și este așezat în partea de nord a satului Tomșani, lângă Halta C.F.R. Tomșani și drumul județean 146. El a luat ființă la sfârșitul veacului XIX. Pe acest loc era o pădurice mică de sălcii și ulmi ce creșteau într-un loc mlăștinos. Alături de ea era o pădure mare de cca. 100 ha de ulmi, stejari și sălcii. În aceste locuri s-au luptat în 1917 armatele româno-ruse cu nemții. În urma acestui război, până în 1920, pădurea s-a defrișat. Ea făcea parte din vestita pădure a Vlăsiei.

La început a fost un conac boieresc cu trei-patru locuințe unde se adăposteau logofătul și slugile boierului. Cu timpul aici s-au mai adăugat și alte case formând un sătuleț de cca. treizeci și cinci de familii. Numele de Crâng și l-a luat de la pădurice, ulterior schimbat în Sătuc.