PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna, contrasemna sau aviza actele administrative

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)
Număr de telefon: 112