PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

Proiect de hot 1
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)
Număr de telefon: 112