Primar

Mihai Florin Pelin-Primarul Comunei Tomșani
(Motto: "Tinerețea, capital mic cu dobandă mare!" - Barbu Ștefănescu Delavrancea)

După un an greu în care ne-am confruntat cu fenomene naturale extreme, dar şi cu provocări legate de derularea proiectelor de investiţii, vă adresez această scrisoare deoarece doresc să existe o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei faţă de dumneavoastră, cetăţenii localităţii Tomşani, sfârşitul anului 2014 este un bun prilej ca administraţia publică locală să ofere informaţii despre realizările anului ce se încheie şi despre planurile de dezvoltare a localităţii pentru anul viitor.

Doresc să mulţumesc tuturor celor care şi-au adus aportul prin achitarea impozitelor şi taxelor locale cât şi celor care s-au implicat în sprijinirea activităţilor desfăşurate de administraţia locală.

Deoarece administraţia publică locală nu s-a mai confruntat cu datorii ca în momentul preluării mandatului, derularea proiectelor de investiţii propuse a fost mai rapidă şi mai eficientă, cu progrese care depăşesc posibilităţile unei localităţi cu un buget de doar 400.000 lei.

Proiectele realizate în anul 2014 sunt:

 • Proiectarea a 6 km de drumuri comunale în vederea asfaltării;
 • Asfaltarea a 1,7 km - drumuri locale;
 • Asfaltarea a 3 km din drumul judeţean 146;
 • Asfaltarea curţii şcolii Tomşani;
 • Asfaltarea curţii şcolii Loloiasca;
 • Branşarea la sistemul de alimentare cu apă a instituţiilor publice din locali...
...citește mai mult

Viceprimar

Elena Adam-Viceprimarul Comunei Tomșani
(Motto: "Nu contează atât de mult ce faci, ci câtă dragoste pui în ceea ce faci!" - Maica Tereza)

În calitate de viceprimar, voi acorda tot sprijinul necesar la derularea și finalizarea cu succes atât a proiectelor aflate în faza de execuție cât și a proiectelor viitoare, dar și la organizarea și funcționarea cât mai eficientă a administrației locale.

Conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuțiile viceprimarului sunt:

a) Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

 • ia măsuri împreună cu primarul sau în lipsa acestuia pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17 din Legea nr. 215/2001;
 • prezintă consiliului local, rapoarte pe linie de mediu, administrarea păşunilor, paza comunală, alimentare cu apă, iluminat public;
 • prezintă, la solicitarea consiliului local şi alte rapoarte şi informări;
 • în lipsa primarului îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;

b) Urmăreşte respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată;

c) Veghează la respectarea prevederilor OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale adoptată cu modific...

...citește mai mult

Strategie de dezvoltare a comunei

Strategie de dezvoltare a Comunei Tomșani width=

Strategia de dezvoltare a comunei Tomşani prezintă acţiunile pe care administraţia locală le va iniţia pentru a crea condiţiile necesare dezvoltării viitoare a comunei şi relevă proiectele şi oportunităţile pe care ni le oferă intrarea României în Uniunea Europeană.

Ca parte a comunităţii europene, Tomşani are nevoie de o viziune clară pentru a putea orienta eforturile proprii şi de o strategie care să sublinieze rolul important ce revine valorificării potenţialului de absorbţie a fondurilor europene. O asemenea viziune, pe care, acum, suntem în masură să o prezentăm cetăţenilor comunei, are în vedere principalele direcţii de dezvoltare pe care comuna ar trebui să le urmeze. Aceste direcţii sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regională şi naţională, dar şi directivelor, valorilor şi principiilor europene.

Fară îndoială că viitorul nostru se află în mâinile noastre, iar pentru a ni-l face aşa cum îl dorim este obligatoriu să urmăm o metodologie specifică, în acord cu anumite principii şi valori.

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Tomşani sunt:

 • Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructură (apă, gaze şi canalizare) a tuturor locuitorilor şi al consumatorilor economici din comună;
 • Reabilitarea şi modernizarea în conformitate cu necesităţile şi standardele europene a şcolilor;
 • Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie;
 • Protecţia mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea Europeană pe care România va trebui sa le atingă în totalitate;
 • Garantarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în zootehnie şi agricultură;
 • Combaterea excluderii şi dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunităţi investiţionale.