PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Primar

"Tinerețea, capital mic cu dobandă mare!" - Barbu Ștefănescu Delavrancea
Primar Mihai Florin Pelin-FotoDragi Tomşăneni,

Ca de fiecare dată, sfârșitul de an este prilejul de a face bilanțul anului care se încheie și de a evalua realizările.

Pentru început doresc să vă mulţumesc, dumneavoastră, cetăţeni ai comunei Tomşani pentru susţinere în implementarea proiectelor derulate în anul 2019, găsind înţelegere din partea dumneavoastră și atunci cand au fost perioade mai puțin plăcute din diferite motive.

De asemenea, mulţumesc bunului Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat anul acesta şi mergem înainte cu speranţa că vom realiza tot ce ne-am propus şi pentru următoarea perioadă.

Anul 2019 a fost un an de excepţie despre care putem spune că va ramane în istoria de aur a comunei prin investițiile create ce vor servi populaţiei comunei Tomşani zeci, poate sute de ani.

Realizările anului 2019 în comuna Tomșani, au fost numeroase, din acestea putem enumera următoarele:

  • Înființare sistem de canalizare menajeră de aproximativ 27 km de reţea și staţie de epurare cu o valoarea totală de aprox. 20.000.000 lei (200 miliarde lei vechi);
  • Înființarea și dotarea unei grădinițe ultra-moderne realizată pe fonduri europene, cu o valoare de aprox. 1.700.000 lei (17 miliarde lei vechi);
  • Construirea și dotarea Centrului Cultural Tomşani în care funcționează și Biblioteca Alexandru Antemireanu, o investiție de aprox. 1.400.000 lei (14 miliarde lei vechi), realizată în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova;
  • Extinderea rețelei de iluminat public și a rețelei de alimentare cu energie electrică în cartierul de locuințe nou înființat din satul Sătucu – aprox. 700.000 lei( 7 miliarde lei vechi) realizatăîn parteneriat cu Consiliul Județean Prahova;

Viceprimar

"Nu contează atât de mult ce faci, ci câtă dragoste pui în ceea ce faci!" - Maica Tereza
Viceprimarul Comunei Tomșani

În calitate de viceprimar, voi acorda tot sprijinul necesar la derularea și finalizarea cu succes atât a proiectelor aflate în faza de execuție cât și a proiectelor viitoare, dar și la organizarea și funcționarea cât mai eficientă a administrației locale.

Atribuțiile viceprimarului sunt stabilite în conformitate cu Legea 215/2001 care poate fi vizualizată aici !

Strategie de dezvoltare a comunei

Strategie de dezvoltare a Comunei Tomșani width=Strategia de dezvoltare a comunei Tomşani prezintă acţiunile pe care administraţia locală le va iniţia pentru a crea condiţiile necesare dezvoltării viitoare a comunei şi relevă proiectele şi oportunităţile pe care ni le oferă intrarea României în Uniunea Europeană.

Ca parte a comunităţii europene, Tomşani are nevoie de o viziune clară pentru a putea orienta eforturile proprii şi de o strategie care să sublinieze rolul important ce revine valorificării potenţialului de absorbţie a fondurilor europene. O asemenea viziune, pe care, acum, suntem în masură să o prezentăm cetăţenilor comunei, are în vedere principalele direcţii de dezvoltare pe care comuna ar trebui să le urmeze. Aceste direcţii sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regională şi naţională, dar şi directivelor, valorilor şi principiilor europene.

Fară îndoială că viitorul nostru se află în mâinile noastre, iar pentru a ni-l face aşa cum îl dorim este obligatoriu să urmăm o metodologie specifică, în acord cu anumite principii şi valori.

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Tomşani sunt:

  • Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructură (apă, gaze şi canalizare) a tuturor locuitorilor şi al consumatorilor economici din comună;
  • Reabilitarea şi modernizarea în conformitate cu necesităţile şi standardele europene a şcolilor;
  • Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie;
  • Protecţia mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea Europeană pe care România va trebui sa le atingă în totalitate;
  • Garantarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în zootehnie şi agricultură;
  • Combaterea excluderii şi dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunităţi investiţionale.