Comisii de specialitate➠ Comisia pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină

Dumitru Viorel-Virgil

PSD

Membru

Neagu Mihai

Candidat independent

Membru

Niculae Dumitru Marius

PSD

Membru

Preda Ștefan

PSD

Membru

Adam Elena

PSD

Membru

Întocmire PUZ pentru introducere teren în intravilan-zonă dotări tehnico-edilitare
1
1