PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate de Consiliul Local în 2021

Nr.
de ordine
Data adoptării Data intrării în vigoare Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local Funcția, prenumele și numele inițiatorului Evenimente ulterioare adoptării
16 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 16 din 2021 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 3480 din 17.05.2019 încheiat între Comuna Tomşa ni şi Samir Constantin (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
15 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 15 din 2021 privind aprobarea cumpărării spaţiului deţinut de SC INFO RURAL SA pe terenul proprietate publică a comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
14 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 14 din 2021 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
13 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 13 din 2021 privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Local Tomşani (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
12 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 12 din 2021 privind aprobarea iniţierii demersurilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferente comunei Tomsani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
11 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 11 din 2021 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova în anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
10 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 10 din 2021 privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al al comunei Tomşani, judeţul Prahova şi aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
9 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 9 din 2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
8 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 8 din 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani pe anul 2020 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
7 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 7 din 2021 privind iniţierea procedurilor de elaborare a Strategiei de dezvoltare a comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru perioada 2021 - 2027 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
6 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 6 din 2021 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situafiilor de urgență la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
5 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 5 din 2021 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
4 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 4 din 2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
3 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 3 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului STAN ŞTEFAN (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
2 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 2 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului IONIŢĂ ADRIAN-VALENTIN (Hotărre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
1 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 1 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin