PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate de Consiliul Local în 2021

79 24.12.2021 27.12.2021 Hotărârea 79 din 2021 privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară pentru managementul apei Prahova pentru a vota ajustarea preţului şi tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga arie de operare a SC Hidro Prahova SA (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
78 24.12.2021 27.12.2021 Hotărârea 78 din 2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022 la nivelul Comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Modificată prin HCL 42 din 2022
77 24.12.2021 27.12.2021 Hotărârea 77 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
76 17.12.2021 20.12.2021 Hotărârea 76 din 2021 privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei domnului Toma Gheorghe (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
75 17.12.2021 20.12.2021 Hotărârea 75 din 2021 privind aprobarea efectuării unor evaluări pentru două imobile-teren proprietate a Comunei Tomşani, judeţul Prahova, situate în intravilanul comunei Tomşani, în vederea stabilirii valorii de pi aţă (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
74 17.12.2021 20.12.2021 Hotărârea 74 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
73 17.12.2021 20.12.2021 Hotărârea 73 din 2021 privind aprobarea „ Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Tomşani, judeţul Prahova, perioada 2021-2027 ", cu perspective 2030 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
72 03.12.2021 06.12.2021 Hotărârea 72 din 2021 privind aprobarea documentaţiei de delegare a gestiunii activităţii de administrare a depozitului de deşeuri municipale Boldeşti-Scăeni în cadrul SMID Prahova şi acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
71 03.12.2021 06.12.2021 Hotărârea 71 din 2021 privind aprobarea asocierii Comunei Tomşani cu Ju deţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public „Extindere reţea distribuţie apă, sat Sătucu, sat Tomşani, sat Magula, în comuna Tomşani" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
70 25.11.2021 28.11.2021 Hotărârea 70 din 2021 privind aprobarea proiectului "Achizitia de echipamente IT mobile de tip tabletă şi abonament lunar la internet şi a altor echipamente sau dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţilor de învăţare on-line în cadrul unităţilor de învăţământ din comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi depunerea acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Competivit ate -Axa prioritară 2, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - Secţiunea E-educaţie (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
69 25.11.2021 28.11.2021 Hotărârea 69 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
68 25.11.2021 28.11.2021 Hotărârea 68 din 2021 privind acordarea unui premiu doamnei RIZEA IOZEFINA, la împlinirea vârstei de 100 de ani (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
67 09.11.2021 12.11.2021 Hotărârea 67 din 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct din Şcoala Gimnazială "Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
66 09.11.2021 12.11.2021 Hotărârea 66 din 2021 privind participarea Comunei Tomşani la « Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public » si aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului „ Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
65 29.10.2021 02.11.2021 Hotărârea 65 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnişoarei FUICĂ INGRID-NAOMI (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
64 29.10.2021 02.11.2021 Hotărârea 64 din 2021 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 doamnei Zidărescu Andreea-Elena (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
63 29.10.2021 02.11.2021 Hotărârea 63 din 2021 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Şcoala gimnazială « Prof. Dinu Mihail-Dan » sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
62 25.10.2021 28.10.2021 Hotărârea 62 din 2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri DS516, DS924, DC70B, DE234, DE297" Comuna Tomsani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
61 25.10.2021 28.10.2021 Hotărârea 61 din 2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare prin Programul Naţi onal de Investiţii Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea de canalizare în satul Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
60 25.10.2021 28.10.2021 Hotărârea 60 din 2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiţii „Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
59 25.10.2021 28.10.2021 Hotărârea 59 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
58 30.09.2021 02.10.2021 Hotărârea 58 din 2021 privind acordarea unui mandat special domnului Pelin Mihai-Florin, Primarul Comunei Tomşani, judeţul Prahova, în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
57 30.09.2021 02.10.2021 Hotărârea 57 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, actualizaţi, pentru obiectivul "lnfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
56 23.09.2021 26.09.2021 Hotărârea 56 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
55 23.09.2021 26.09.2021 Hotărârea 55 din 2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 13 din 26.02.2021 privind înfiinţarea Clubului Sportiv de drept public "Club Sportiv Local Tomşani" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
54 23.09.2021 26.09.2021 Hotărârea 54 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, actualizaţi, pentru obiectivul "lnfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
53 23.09.2021 26.09.2021 Hotărârea 53 din 2021 privind apr obarea realizării obi ectivului de investiţii „Modernizare drumuri DS 516, DS 924, DC 70B, DE 234, DE 297, Modernizare Stra dă, Înfiinţare Reţea Apă şi Canalizare Cartier Tineri" comuna Tomşani, judeţul Prahova şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
52 23.09.2021 26.09.2021 Hotărârea 52 din 2021 privind transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă « referent, clasa III, grad profesional superior» în « inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
51 23.09.2021 26.09.2021 Hotărârea 51 din 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Tomşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Şcoala gimnazială „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomşani, pentru anul şcolar 2021-2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
50 23.09.2021 26.09.2021 Hotărârea 50 din 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul şcolar 2021-2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
49 14.09.2021 17.09.2021 Hotărârea 49 din 2021 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit, cu drept de uz şi servitute de trecere în favoarea Distribuţie Energie Electrică România SA, pe terenul cu număr cadastral 23909 pe care se află amplasat postul de transformare aerian, precum şi pe traseul reţelei electrice, aferente lucrării „Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
48 14.09.2021 17.09.2021 Hotărârea 48 din 2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu număr cadastral 21709 situat în intravilanul satului Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova, proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
47 14.09.2021 17.09.2021 Hotărârea 47 din 2021 privind aprobarea încadrării şi clasificării unor drumuri de interes public local de pe teritoriul comunei Tomşani, judeţul Prahova, în categoria funcţională străzi (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
46 24.08.2021 24.08.2021 Hotărârea 46 din 2021 privind aprobarea scoaterii din evidenţele Primăriei Tomşani, din evidenţa monumentelor naturii Ia nivelul Judeţului Prahova şi de sub incidenţa OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, a celor 3 exemplare de salcâm japonez - Sophora japonica de pe teritoriul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
45 24.08.2021 24.08.2021 Hotărârea 45 din 2021 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani a unui imobil- teren situat În intravilanul satului Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
44 24.08.2021 24.08.2021 Hotărârea 44 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului SĂLCIANU CRISTI-IULIAN (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
43 24.08.2021 24.08.2021 Hotărârea 43 din 2021 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului Stan Ştefan (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
42 24.08.2021 24.08.2021 Hotărârea 42 din 2021 privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei domnului Zabiu Dorinei (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
41 27.07.2021 27.07.2021 Hotărârea 41 din 2021 privind aprobarea solicitării de preluare temporară, din administrarea Consiliului judeţean Prahova în administrarea Consiliului local al comunei Tomşani, a drumului judeţean DJ 146, proprietate publică a Judeţului Prahova, în vederea realizării obiectivului de investiţii ,,Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
40 27.07.2021 27.07.2021 Hotărârea 40 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
39 27.07.2021 27.07.2021 Hotărârea 39 din 2021 privind aprobarea Acordului de Înfrăţire Între Comuna Tomşani , Judeţul Prahova, România şi Comuna Ruseştii Noi, Raionul Ialoveni, Republica Moldova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
38 16.07.2021 16.07.2021 Hotărârea 38 din 2021 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţii, actualizată, pentru obiectivul de investiţii „Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului (Aici !) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
37 16.07.2021 16.07.2021 Hotărârea 37 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
36 16.07.2021 16.07.2021 Hotărârea 36 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
35 25.06.2021 25.06.2021 Hotărârea 35 din 2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
34 25.06.2021 25.06.2021 Hotărârea 34 din 2021 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe anul 2020 şi a propunerilor de casare a bunurilor degradate, uzate fizic şi moral (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
33 25.06.2021 25.06.2021 Hotărârea 33 din 2021 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a certificatului de atestare a edifidrii sau extinderii sau radierii construcţiei şi a certificatului constatator (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
32 25.06.2021 25.06.2021 Hotărârea 32 din 2021 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie apă în comuna Tomşani, judeţul Prahova satele Sătucu, Tomşani şi Magula, judeţul Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
31 25.06.2021 25.06.2021 Hotărârea 31 din 2021 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Execuţia. de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova Tronson 1 DNlB - Sătucu, Tronson 3 Magula•DNlD" şi a principalilor indicatori tebnico•economici ai obiectivului (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
30 25.06.2021 25.06.2021 Hotărârea 30 din 2021 privind predarea către Distribuţie Energie Electrici România S.A. a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice aferente lucrării "Extindere reţea electrică cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
29 25.06.2021 25.06.2021 Hotărârea 29 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei IONIŢĂ ANA-MARIA (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
28 27.05.2021 27.05.2021 Hotărârea 28 din 2021 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 domnului STANCIU CONSTANTIN (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
27 27.05.2021 27.05.2021 Hotărârea 27 din 2021 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.16 din 28.02.2019 privind iniţierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pajiştilor proprietate privată a Comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
26 27.05.2021 27.05.2021 Hotărârea 26 din 2021 privind aprobarea încetării activităţii, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară „Gaz 2018" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Revocată prin HCL 36 din 2022
25 27.05.2021 27.05.2021 Hotărârea 25 din 2021 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 4679 din 22.12.2004 având ca obiect spaţiul în care se desfăşoară activitatea Cabinetului medical Individual Dr. Oancea Luiza, medic de familie (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
24 28.04.2021 28.04.2021 Hotărârea 24 din 2021 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică a unor terenuri situate în intravilanul satului Sătucu, proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
23 28.04.2021 28.04.2021 Hotărârea 23 din 2021 privind acordarea unui mandat special domnului primar Pelin Mihai-Florin în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" (Hotărâre PDF! ) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
22 28.04.2021 28.04.2021 Hotărârea 22 din 2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2020 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
21 14.04.2021 14.04.2021 Hotărârea 21 din 2021 privind aprobarea organizarii rețelei unităților de invațământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021-2022, la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
20 14.04.2021 14.04.2021 Hotărârea 20 din 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
19 14.04.2021 14.04.2021 Hotărârea 19 din 2021 privind alegerea președintelui de sedință pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
18 29.03.2021 29.03.2021 Hotărârea 18 din 2021 privind aprobarea efectuării documentației cadastrale în vederea determinării suprafeței de teren necesară modernizării drumului de acces DE 297 către stația de epurare (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
17 29.03.2021 29.03.2021 Hotărârea 17 din 2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Tomșani și aprobarea “Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare” (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
16 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 16 din 2021 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 3480 din 17.05.2019 încheiat între Comuna Tomşani şi Samir Constantin (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
15 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 15 din 2021 privind aprobarea cumpărării spaţiului deţinut de SC INFO RURAL SA pe terenul proprietate publică a comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
14 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 14 din 2021 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
13 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 13 din 2021 privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Local Tomşani (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
12 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 12 din 2021 privind aprobarea iniţierii demersurilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferente comunei Tomsani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
11 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 11 din 2021 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova în anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
10 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 10 din 2021 privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al al comunei Tomşani, judeţul Prahova şi aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Modificată prin HCL 17 din 2024
9 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 9 din 2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
8 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 8 din 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani pe anul 2020 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
7 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 7 din 2021 privind iniţierea procedurilor de elaborare a Strategiei de dezvoltare a comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru perioada 2021 - 2027 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
6 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 6 din 2021 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situafiilor de urgență la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
5 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 5 din 2021 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
4 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 4 din 2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
3 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 3 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului STAN ŞTEFAN (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
2 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 2 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului IONIŢĂ ADRIAN-VALENTIN (Hotărre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
1 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 1 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin