PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate de Consiliul Local în 2021

Nr.
de ordine
Data adoptării Data intrării în vigoare Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local Funcția, prenumele și numele inițiatorului Evenimente ulterioare adoptării