PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate de Consiliul Local în 2022

29 28.04.2022 28.04.2022 Hotărârea 29 din 2022 privind mandatarea domnului Pelin Mihai-Florin, reprezentantul Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru a vota în şedinţa AGA, modificarea sau actualizarea şi revizuirea Statutului şi a Actului Constitutiv ale Asociaţiei de dezvoltare Intercom unitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", prin încheierea de acte adiţionale (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
28 28.04.2022 01.05.2022 Hotărârea 28 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului FILIPESCU TIBI-ANDREI (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
27 28.04.2022 01.05.2022 Hotărârea 27 din 2022 privind aprobarea scoaterii din evidenţele Primăriei Tomşani, din evidenţa monumentelor naturii la nivelul Judeţului Prahova şi de sub incidenţa OUG nr. 57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, a celor 50 exemplare de nuc (Juglans regia) şi a unui exemplar de plop tremurător (Populus tremula) (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
26 28.04.2022 01.05.2022 Hotărârea 26 din 2022 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
25 28.04.2022 28.04.2022 Hotărârea 25 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
24 30.03.2022 05.04.2022 Hotărârea 24 din 2022 privind acordul de principiu pentru cumpărarea unor terenuri situate în intravilanul satului Loloiasca (Hotărâre PDF!) Consilierii locali Adam Elena, Drăguşoiu Dumitru, Veselu Georgiana-Alina, Adam Adrian-Lucian şi Mandache Ionuţ
23 30.03.2022 05.04.2022 Hotărârea 23 din 2022 privind participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi" şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
22 30.03.2022 05.04.2022 Hotărârea 22 din 2022 privind stabilirea agenţilor economici ce vor fi cuprinşi în Programul de aprovizionare cu produse ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei în situaţii deosebite stabilite de lege (Hotărâre PDF!) Viceprimar Adam Elena
21 30.03.2022 05.04.2022 Hotărârea 21 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
20 30.03.2022 03.04.2022 Hotărârea 20 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului STANCIU FLORENTIN (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
19 30.03.2022 03.04.2022 Hotărârea 19 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit În baza Legii nr. 15 din 2003 doamnei Rădulescu-Nuţă Georgiana-Andreea (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
18 28.02.2022 02.03.2022 Hotărârea 18 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
17 28.02.2022 02.03.2022 Hotărârea 17 din 2022 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova în anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
16 28.02.2022 02.03.2022 Hotărârea 16 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct din Şcoala Gimnazială "Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
15 28.02.2022 02.03.2022 Hotărârea 15 din 2022 privind aprobarea alipirii de parcele la imobile-terenuri proprietate privată a Comunei Tomsani, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
14 28.02.2022 02.03.2022 Hotărârea 14 din 2022 privind transmiterea în administrare către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţii Postului de Poliţie Tomşani (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
13 11.02.2022 14.02.2022 Hotărârea 13 din 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
12 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 12 din 2022 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" şi acordare mandat special cu drept de vot în Adunarea Generală a Asociaţiei din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
11 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 11 din 2022 privind trecerea din domeniul public al comunei Tomşani în domeniul privat al comunei Tomşani a im obilului-teren cu număr cadastral 20512 în suprafaţă de 800 mp, situat în intravilanul satului Loloiasca (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
10 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 10 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului CONSTANTIN ANDREI-RAPHAEL (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
9 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 9 din 2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
8 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 8 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
7 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 7 din 2022 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgentă la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
6 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 6 din 2022 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
5 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 5 din 2022 pentru aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2022 (Hotărâre PDF!)
4 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 4 din 2022 privind exercitarea calităţii de ordonator terţiar de credite a domnului Ţapu Iulian, Directorul Şcolii Gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, numit ca urmare a promovării concursului şi aprobarea Contractului de management administrativ-financiar încheiat cu Primarul comunei Tomşani (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
3 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 3 din 2022 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2022-2023, la nivelul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
2 07.01.2022 10.01.2022 Hotărârea 2 din 2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din bugetul local pe anul 2021, din excedentul bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova al anilor precedenţi şi acoperirea temporară a golurilor de casă în anul curent din excedentul bugetului local al anilor precedenţi (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
1 07.01.2022 10.01.2022 Hotărârea 1 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin