PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor din 2020

Hotărârea 1 din 2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2020
Hotărârea 2 din 2020 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali și indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap grav, pentru anul 2020
Hotărârea 3 din 2020 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență...
Hotărârea 4 din 2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contratual din cadrul Primăriei...
Hotărârea 5 din 2020 privind propunerea Consiliului Local Tomșani de acordare a calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale...
Hotărârea 6 din 2020 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul nr.259 din 18.02.2019 și acordarea mandatului special pentru votarea acestuia...
Hotărârea 7 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 8 din 2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023
Hotărârea 9 din 2020 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative...
Hotărârea 10 din 2020 privind schimbarea destinației unei părți din imobilul în care a funcționat grădinița Magula...
Hotărârea 11 din 2020 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr.15 din 2003 domnului...
Hotărârea 12 din 2020 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Tomșani...
Hotărârea 13 din 2020 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii 15 din 2003 domnului...
Hotărârea 14 din 2020 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea...
Hotărârea 15 din 2020 privind trecerea din domeniul public al comunei Tomșani în domeniul privat al comunei Tomșani...
Hotărârea 16 din 2020 privind punerea la dispoziția proiectului "Execuție rețele de alimentare cu apă și canalizare în..."