Hotărârile consiliului local în anul 2017

Hotărârea 1 din 2017 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2015...
2017
Hotărârea 2 din 2017 privind constatarea încetării mandatului de consilier al domnului Căpățână Ion-Valentin, înainte de expirarea duratei normale a acestuia...
2017
Hotărârea 3 din 2017 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali și indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap grav, pentru anul 2017
2017
Hotărârea 4 din 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul...
2017
Hotărârea 5 din 2017 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă...
2017
Hotărârea 6 din 2017 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru...
2017
Hotărârea 7 din 2017 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr.4679 din 22.12.2004...
2017
Hotărârea 8 din 2017 privind modificarea limitelor de proprietate și a suprafeței imobilului cu număr cadastral nr. 286...
2017
Hotărârea 9 din 2017 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru doamna Potcoavă Floarea
2017
Hotărârea 10 din 2017 privind exercitarea calității de ordonator terțiar de credite a domnului Țapu Iulian, directorul Școlii Gimnaziale...
2017
Hotărârea 11 din 2017 privind modificarea Hotărârii nr.17 din 23.02.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare...
2017
Hotărârea 12 din 2017 privind scoaterea din Inventar și din evidență contabilă...
2017
Hotărârea 13 din 2017 privind propunerea Consilului Local Tomșani de acolordare a calificativului...
2017
Hotărârea 14 din 2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
2017
Hotărârea 15 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați, pentru obiectivul "Înființare rețea de canalizare..."
2017
Hotărârea 16 din 2017 privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil...
2017
Hotărârea 17 din 2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cosma Marin...
2017
Hotărârea 18 din 2017 privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat...
2017
Hotărârea 19 din 2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit...
2017
Hotărârea 20 din 2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit...
2017
Hotărârea 21 din 2017 privind aprobarea ajustării tarifului pentru serviciul de salubrizare...
2017
Hotărârea 22 din 2017 privind acceptarea de către Comuna Tomșani, județul Prahova, a unei sponsorizări din partea Direcției Silvice Prahova
2017
Hotărârea 23 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare și dotare Școala Gimnazială..."
2017
Hotărârea 24 din 2017 privind aprobarea Documentației de delegare a Serviciului Public de Salubrizare...
2017
Hotărârea 25 din 2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2017...
2017
Hotărârea 26 din 2017 privind Stabilirea sancțiunilor aplicabile săvârșirii unor contravenții...
2017
Hotărârea 27 din 2017 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr.3012 din 21.05.2013...
2017
Hotărârea 28 din 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.17 din 2016...
2017
Hotărârea 29 din 2017 privind completarea HCL 26 din 27.03.2017...
2017
Hotărârea 30 din 2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
2017
Hotărârea 31 din 2017 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2016
2017
Hotărârea 32 din 2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului...
2017
Hotărârea 33 din 2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului...
2017
Hotărârea 34 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea...
2017
Hotărârea 35 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
2017
Hotărârea 36 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
2017
Hotărârea 37 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
2017
Hotărârea 38 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
2017
Hotărârea 39 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
2017
Hotărârea 40 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
2017
Hotărârea 41 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
2017
Hotărârea 42 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
2017
Hotărârea 43 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
2017
Hotărârea 44 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
2017
Hotărârea 45 din 2017 privind aprobarea alipirii de parcele la un imobil...
2017
Hotărârea 46 din 2017 privind aprobarea Regulamentului de înregistrare a vehiculelor nesupuse înmatriculării...
2017
Hotărârea 47 din 2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții...
2017
Hotărârea 48 din 2017 privind "Aprobarea PUZ - Introducere teren în intravilan..."
2017
Hotărârea 49 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Construire conductă..."
2017
Hotărârea 50 din 2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare..."
2017
Hotărârea 51 din 2017 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului nr.2606 din 2006 de delegare a gestiunii...
2017
Hotărârea 52 din 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și...
2017
Hotărârea 53 din 2017 privind aprobarea bugetului final al proiectului "Înființare și dotare grădiniță..."
2017
Hotărârea 54 din 2017 privind aprobarea solicitării de acordare a Scrisorii de garanție în vederea obținerii avansului pentru...
2017
Hotărârea 55 din 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani...
2017
Hotărârea 56 din 2017 privind modificarea cuantumului chiriei pentru spațiul...
2017
Hotărârea 57 din 2017 privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul HCL 77 și 85 din 2016...
2017
Hotărârea 58 din 2017 privind atribuirea prin achiziție directă a contractului de servicii de salubrizare...
2017
Hotărârea 59 din 2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
2017
Hotărârea 60 din 2017 privind modificarea HCL 23 din 2017...
2017
Hotărârea 61 din 2017 privind modificarea HCL 15 din 2017...
2017
Hotărârea 62 din 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani...
2017
Hotărârea 63 din 2017 privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu județul Prahova...
2017
Hotărârea 64 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul...
2017
Hotărârea 65 din 2017 privind aprobarea unor măsuri de administrare a imobilului...
2017
Hotărârea 66 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Desființare construcție..."
2017
Hotărârea 67 din 2017 privind aprobarea măsurilor organizatorice pentru desfășurarea manifestării...
2017
Hotărârea 68 din 2017 privind rectificarea bugetului local...
2017
Hotărârea 69 din 2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului...
2017
Hotărârea 70 din 2017 privind modificarea HCL 39 din 2016...
2017
Hotărârea 71 din 2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra unor terenuri...
2017
Hotărârea 72 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință...
2017
Hotărârea 73 din 2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Tomșani în Consiliul de Administrație...
2017
Hotărârea 74 din 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tomșani în Comisia pentru evaluarea...
2017
Hotărârea 75 din 2017 privind aprobarea extinderii rețelei de alimentare cu energie electrică...
2017
Hotărârea 76 din 2017 privind rectificarea bugetului local...
2017
Hotărârea 77 din 2017 privind transformarea unui post contractual vacant din cadrul aparatului de specialitate...
2017
Hotărârea 78 din 2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
2017
Hotărârea 79 din 2017 pentru modificarea HCL 63 din 2017...
2017
Hotărârea 80 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparații curente și dotări..."
2017
Hotărârea 81 din 2017 pentru modificarea HCL 52 din 2017...
2017
Hotărârea 82 din 2017 privind aprobarea unor măsuri necesare pentru realizarea obiectivelor de investiții...
2017
Hotărârea 83 din 2017 privind includerea unor drumuri de interes local în Inventarul bunurilor...
2017
Hotărârea 84 din 2017 privind aprobarea dezmembării de parcele la un imobil...
2017
Hotărârea 85 din 2017 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere...
2017
Hotărârea 86 din 2017 privind rectificarea bugetului local...
2017
Hotărârea 87 din 2017 privind rectificarea bugetului local...
2017
Hotărârea 88 din 2017 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018 la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova
2017
Hotărârea 89 din 2017 privind aprobarea casării unor bunuri mobile...
2017
Hotărârea 90 din 2017 privind înființarea unui post contractual de execuție de referent gradul I A cu studii superioare...
2017